Text Size

| Печат |

Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Говореха и на елините,
и благовестяха Господа Исуса.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      11,19-26
В онези дни:
А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефан, стигнаха до Финикия и Кипър и Атиохия, и никому не проповядваха словото, освен на Юдеи. Имаше някои от тях Киприяни и Киринейци, които, като влязоха в Антиохия, говореха на Елините и благовестяха Господа Исуса. И ръката Господня беше с тях; и голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа.
Дойде слух за това до иерусалимската църква, и изпратиха Варнава да отиде в Анитохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа; защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.
Тогаз Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бяха наречени "Християни."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 86,1-3.4-5.6-7 (О: Пс 116,1а)
Хвалете Господа, всички народи, или: Алилуя.
Основите Му са на свети планини;
Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Град божий, славни работи се разгласят за тебе. О
Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав и Вавилон; ето Филистимци и Тир с Етиопия, ще кажат - еди-кой си се там роди. А за Сион ще кажат: "Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи. О
Кога се преброяват народите, Господ ще напише: "Еди-кой си се роди там."
И които пеят и които свирят, повтарят: "Всичките ми извори са в тебе." О
 
АЛИЛЯ         Ив 10,27
О Алилуя.
Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те Ме следват.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Аз и Отец сме едно.
Четене от светото Евангелие според Иван.         10,22-30
И настана тогава в Йерусалим празник Обновение, и зима беше. И ходеше Исус в храма, притвора Соломонов. Тогава Юдеите го заобиколиха и му казваха: "До кога ще измъчваш душите ни? Ако си Ти Христос кажи ни открито."
Исус им отговори: "Казах ви, ала не вярвате; делата, които Аз върша в името на Моя Отец, те свидетелствуват за Мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци.
Моите овци слушат гласа ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми; и Аз им давам живот вечен, и никой не ще ги грабне от ръката Ми.
Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми. Аз и Отец едно сме."
Това е слово Господне.