Text Size

V Пасхална неделя, година C

| Печат |

 
V Пасхална неделя,
година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Разказаха на Църквата всичко,
което Бог беше сторил с тях.
Четене от деянията на Апостолите.           14,20в-26
В онези дни:
Павел и Варнава се върнаха в Листра и Икония и Антиохия, като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата и поучаваха, че през много скърби трябва да влязат в царството Божие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка Църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха вярвали.
И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия. А оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на божията благодат за делото, което и свършиха.
Като пристигнаха и събраха Църквата, разказаха всичко, каквото Бог беше сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,8-9.10-11.12-1 Зав (О: срв 1)
Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю. или: Алилуя.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му
дела. О
Да Те славят, Господи, всичките Твои дела; и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О
Та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог ще изтрие всяка сълза от очите им.
Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.                        21,1—5а
Аз, Иван, видях ново небе и нова земя. Защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето го вече нямаше.
Тогава аз, Иван, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: "Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях - техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече; защото предишното се мина."
И седящият на престола рече: "Ето, всичко ново творя." И ми каза: "Напиши, защото тия думи са истински и верни."
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ.      Ив 13,34
О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. О Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Нова заповед ви давам,
да се обичате един друг.
Четене от светото Евангелие според Иван.          13,31-33а.34-35
Щом Юда излезе от столовата, Исус каза:
"Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.
Чеда, още малко съм с вас. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както ви възлюбих, та и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си."
Това е слово Господне.