Text Size

| Печат |

Четвъртък на Великата седмица на литургията
за осветяване на светите масла
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Господ Ме помаза, прати Ме да благовестя
на бедни, и да им дам елея на радостта.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         61,1-За.6а.8в-9
Духът Господен е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници - отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня на отмъщение от нашия Бог, да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че на тях вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач - елей за радост, вместо отпаднал дух - славна одежда.
А вие ще се наречете "свещеници на Господа", "служители на нашия Бог" ще ви наричат.
Ще им въздам награда на истина и ще поставя с тях вечен завет. И потомството им ще бъде известно между народите и поколението им всред племената. Всички, които ги видят, ще познаят, че те са поколение от Господа благословено.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,21-22.25 и 27 (О: Срв 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
 
Намерих Моя раб Давид; със светия си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи. О
И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се
възвиси неговият рог.
Той ще ме нарича: "Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение." О
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Той ни направи царство
и свещеници на Бога и Отца.
 
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.          1,5-8
Благодат вам и мир от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началник на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници: Нему слава и владичество во веки веков. Амин.
Ето, иде с облаци и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха, и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин.
Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Вседържителят.
Това е Божие слово.
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Пс 61
Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благовестя на бедните.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Дух Господен е върху Мене:
затова Ме помаза.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          4,16-2
В онова време:
Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан и по обичай си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:
"Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да проповядвам благоприятната Господня година."
И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: "Днес се изпълни това Писание, което чухте."
Това е слово Господне.