Text Size

4WP06

| Печат |

Събота
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Аз пък като кротко агне, водено на клане.
 
Четене из книгата на пророк Иеремия.    11, 18-20
Ти, Господи, ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела.
Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: "Да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името ме вече да се не споменава."
Но Ти, Господи, Саваот, праведни Съдия изпитващ сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение; защото на Тебе поверих моето дело.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 7, 2-3. 9вс.-10. 11-12 (О: 2а)
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.
 
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам; спаси ме от всички мои гонители и ме избави,
да не изтръгне врагът като лъв душата ми, и да не я разкъса, кога няма спасител. O
Съди ме, Господи, по правдата ми, и непорочността ми, която е в мене.
Да престане злобата на нечестивите; а праведника подкрепи; защото Ти изпитваш сърца и утроби. O
Моята помощ е в Бога, който спасява правите по сърце. Бог е праведен Съдия, крепък и който всеки ден наказва. O
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 16
Бог тъй обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Нима от Галилея ще дойде Христос?
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         7, 40-53
В онова време:
Като чуха думите на Исуса, някои от народа казаха: "Този е наистина пророкът." Други казваха: "Този е Христос." Други пък казваха: "Нима от Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в Писанието: "Че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?" И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.
Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: "Защо Го не доведохте?"
Слугите отговориха: "Никога човек не е говори тъй, както тоя човек."
Фарисеите им отговориха: "Да не сте се и вие прелъстили?
Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет."
Никодим, който бе ходил нощем при Него и беше един от тях, каза им: "Осъжда ли нашият Закон човека, ако първо го не чуят и узнаят, какво върши?"
Те му отговориха и рекоха: "Да не си и ти от Галилея? Изпитай Писанията, и виж, че от Галилея пророк не се е явил." И всеки отиде у дома си.
Това е слово Господне.