Text Size

| Печат |

Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съгрешихме, постъпвахме беззаконно.
Четене из книгата на пророк Даниил.      9, 4в-10
Моля Те Господи, Боже велики и дивни, който пазиш завет и милост за ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди.
Съгрешихме, постъпвахме безаконно, действувахме нечестиво, упорствувахме и отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби; и не слушахме Твоите раби, пророците, които от Твое име говореха на царете ни и велможите ни, на бащите ни и на целия народ на страната.У Тебе, Господи, има правда, а у нас - срам на лицата, както е днес у всеки юдеин, у жителите на Йерусалим и у цял Израил, и у ближни и далечни, по всички страни, където си ги прокудил за тяхното отстъпление, с което отстъпиха от Тебе.
Господи, у нас на лицата има срам, у царете ни, у князете ни и у бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. А у Тебе, Господи, нашия Бог, има милосърдие и прощение, защото ние въстанахме против Тебе и не слушахме гласа на Господа нашия Бог, за да постъпваме по Неговите закони, които ни е дал чрез своите раби пророците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78, 8.9.11 и 13 ( О: Пс 102, 10а)
Господи, не ни стори според нашите беззакония.
Не си спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. O
Помогни ни, Боже, Спасителю наш, зарази славата на името Си, избави ни; и прости ни греховете наши заради Твоето име. O
Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца, запази обречените на смърт. O
А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим; и от рода в род ще разгласяме Твоята хвала. O
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 6, 64в.69в
Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прощавайте и ще бъдете простени.
Четене от светото Евангелие според Лука.          6, 36-38
В онова време: Исус рече на учениците си:
"Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете.
Давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото, с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери."
Това е слово Господне.