Text Size

Четвъртък след пепеляна сряда

| Печат |

Четвъртък след пепеляна сряда
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето предложих ви днес
благословение и проклятие.
Четене из книгата Второзаконие.  30, 15-20
Говори Мойсей на народа, казвайки:
Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло, да обичаш Господа, твоя Бог, да вървиш по Неговите пътища и изпълняваш заповедите, наредбите и законите Му, и ще живееш; и ще се размножиш и ще те благословя в земята, в която отиваш, за да я завладееш.
Ако пък се отвърне сърцето ти, и побъркаш, и почнеш да се кланяш на други богове и им служиш, то, обаждам ви днес, че ще загинете и не ще останете дълго на земята, за която преминавате Иордан, за да я завладеете.
За свидетели пред вас призовавам днес небето и земята: живот и смърт ти аз предложих, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти; и да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да се привързваш към Него, защото в това е твоят живот и дългоденствие: така ти ще пребъдваш на земята, която Господ с клетва бе обещал на отците Авраам, Исаак и Яков, да им я даде.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1, 1-2.3.4 и 6 ( О: Ис 39, 5а)
Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.
Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, и в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. O
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. O
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. O
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Мт 4, 17
Покайте се, казва Господ; защото се приближи царството небесно.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси.
Четене от светото Евангелие според Лука.          9, 22-25
В онова време:
Исус каза на учениците си, че Син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.
А към всички казваше: "Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?"
Това е слово Господне.