Text Size

19.11

| Печат |

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА
 
Неделя, Година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
На драго сърце работи с ръцете си.
Четене из книгата Притчи        31, 10-13.19-20.30-31.
Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер. Сърцето на мъжа й е уверено в нея, и той не ще остане без печалба; тя му се отплаща с добро, а не със зло през всички дни на живота си; набавя си вълна и лен, и на драго сърце работи с ръцете си.
Протяга ръце към хурката и пръстите й се хващат за вретеното; шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нуждаещ подава.
Миловидността е примамлива и хубостта - суетна, но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце, и нека делата й я прославят при портите.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127, 1-2.3.4-5 (О: срв 1а)
Блажени всички, които се боят от Господа.
 
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от плода на ръцете си: блазе ти, ще добруваш! O
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовите лоза; синовете ти - като
маслинени клони около Твоята трапеза. O
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим, през всички дни на Йерусалим. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Денят Господен да не ви завари като крадец.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни   5, 1-6
За времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец през нощта.
Защото, кога рекат: "Мир и безопасност", тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.
И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ      Ив 15, 4.5в
O Алилуя.
Пребъдвайте в Мене и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Понеже беше верен в малко, влез в радостта на господаря си.
 
Четене от светото Евангелие според Матей  25, 14-30
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: "Един човек, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си: и на единия даде пет таланта, на другия два, на третия един, на всеки според силата; и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе му други пет и казва: "Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет." Господарят му рече: "Хубаво, добри и верни рабе!
В малко си бил верен, над много ще те поставя: влез в радостта на господаря си."
Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: "Господарю, Ти ми предаде два таланта; ето, аз спечелих с тях други два." Господарят му рече: "Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си."
Пристъпи и оня, който бе взел един талант, и рече: "Господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал. И като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето."
А господарят му отговори и рече: "Лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва. Вземете, прочее, от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има; А негодния раб хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби."
 
или по-краткото.
Четене от светото Евангелие според Матей  25, 14-15.19-20
 
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: "Един човек, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им пре­даде имота си: на един даде пет таланта, на друг два, на третия един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поиска им сметка.
И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: "Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето аз спечелих с тях други пет."
Това е слово Господне