Text Size

18.11

| Печат |

Събота
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Показа се в Червено море
безпрепятствен път и скачаха като агънца.
 
Четене из книгата Премъдрост      18, 14-16; 19, 6-9
Когато тихо мълчание обгръщаше всичко, и нощта в течението си бе стигнала до средата, слезе от небето, от царствените престоли, сред гибелната земя всемощната Твоя дума като страшен войн. Тя носеше остър меч - Твоята неизменна заповед, и като се спря, напълни всичко със смърт: тя се допираше до небето и ходеше по земята.
Защото цялата твар отново се преобрази свише в своята природа, покорявайки се на особени заповеди, та синовете Ти да се запазят невредими.
Яви се облак, който засеняше стана, и дето имаше преди вода, показа се суха земя: от Червено море - безпрепятствен път, и от бурната бездна - зелена долина. Закриляни от Твоя ръка, те преминаха по нея с целия народ, гледайки дивни чудеса.
Те пасеха като коне и скачаха като агънца, славейки Тебе, Господи, техен Избавител.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104, 2-3.36-37.42-43 (О: 5а)
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.
 
Възпейте Го и пейте Му, разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. O
И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила,
И изведе израилтяните със сребро и злато; и нямаше болен в колената им. O
Защото Той си спомни Своето свето слово към раба си Авраам. И изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие. O
 
АЛИЛУЯ       2 Сол 2, 14
O Алилуя.
Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исус Христос.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Бог ще защити избраниците си, които викат към Него.
 
Четене от светото Евангелие според Лука           18, 1-8
В онова време:
Исус им каза и една притча, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: "В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: "Защити ме от противника ми." Но той дълго време не рачи.
А сетне рече си сам: "Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява."
И рече Господ: "Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?"
Това е слово Господне.