Text Size

17.11

| Печат |

СВ. ЕЛИСАВЕТА УНГАРСКА

 
Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ако са могли да изследват света,
защо не са намерили неговия Господ?
 
Четене из книгата Премъдрост      13, 1-9
Наистина суетни са по природа всички люде, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно Съществуващия и гледайки делата, не са познали Виновника. А почитали за богове, управляващи света - или огъня, или вятъра, или подвижния въздух, или звездния кръг, или бурната вода, или небесните светила.
Ако, пленявайки се от тяхната хубост, те са го почитали за богове, те трябваше да познаят, колко по-добър от тях е Господ, защото Той, Виновникът на хубавото, ги е създал. Ако пък са се чудили на силата и действието им, те трябваше от тях да узнаят, колко по-мощен е Онзи, който ги е сътворил. Защото от величието на хубостта у създанията ще се познае сравнително Виновникът на тяхното битие.
Те, впрочем, по-малко заслужават укор, защото се заблуждават, може би, търсейки Бога и желаейки да Го намерят, защото ако се обърнат към делата Му, те изследват и се убеждават с око, че всичко видимо е прекрасно.
Ала и те не са извинени. Ако са могли толкова да разберат, че са били в сила за изследват временния свят, защо не са веднага намерили неговия Господ?
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5. (О: 2а)
Небесата проповядват славата на Бога.
 
Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. O Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
O Алилуя.
Изправете и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
В този ден Син човечески ще се яви.
 
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 26-37
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Както се случи в дните на Ной, тъй ще бъде и в дните на Сина човечески: ядеха и пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички.
Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядеха и пиеха, купуваха и продаваха, седяха и градяха; но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички; тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески.
В оня час, който биде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи.
Казвам ви: В нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят; две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят; двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят."
На това Му рекоха: "Къде, Господи?";
А Той им рече: "Където бъде тялото, там ще се съберат и орлите."
Това е слово Господне.
 
 
17 ноември
СВ. ЕЛИСАВЕТА УНГАРСКА,
ПОКРОВИТЕЛКА НА III ФРАНЦИСКАНСКИ ОРДЕН
Празник
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО      Сх 26,1-4.13-16
 
Четене из книгата на Исус, син Сирахов.
        
         Честит е мъжът на добра жена, и броят на дните Му е двоен. Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му. Добра жена е честит дял, тя се дава дял на онези, които се боят от Господа. С нея у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко време е весело.
         Любезността на жената ще услади мъжа й, и благоразумието й ще затлъсти костите му. Кротката жена е дар от Господа, и благовъзпитана душа цена няма. Срамежлива жена е благодат въз благодат, и няма достойна мярка за въздържаната жена. Каквото е възлязлото на височините Господни слънце, това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й.
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                  Пс 30
Отпев: Ти си моя каменна планина и моя ограда.
 
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки,
по Твоята правда избави ме.
В Твоя ръка предавам Духа си,
Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. О...
 
Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост,
защото Ти погледна на моето злочестие.
Узна скръбта на душата ми,
и ме не предаде в ръцете на врага. О...
 
Колко много са у Тебе благата,
що пазиш за онези, които Ти се боят,
и що си приготвил за онези,
които се уповават на Тебе пред синовете човешки. О...
 
Обичайте Господа,
всички Негови праведници.
Дерзайте, и да крепне сърцето ви,
всички, които се надявате на Господа. О...
 
АЛЛЕЛУЯ     Сх 26,16
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Каквото е възлязлото на височините Господни слънце,
това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ            Мт 25,31-40
 
Четене от светото Евангелие според Матей.
 
         Исус рече на своите ученици: “А кога дойде Син Човечески в славата си, и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата си, и ще се съберат пред Него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. И ще постави овците от дясната си страна, а козите – от лявата.
         Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от сътворението на света.
Защото гладен бях, и Ми дадохте да ям,
жаден бях, и Ме напоихте,
странник бях, и Ме прибрахте,
гол бях, и ме облякохте,
болен бях, и Ме посетихте,
в тъмнина бях, и Ме споходихте.
         Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
         А Царят ще им отговори и каже: Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, Мене сте го сторили”.
Това е слово Господне.