Text Size

12.11

| Печат |

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО.
 
Премъдростта я намират тези, които я търсят.
 
Четене из книгата Премъдрост      6, 13-17
Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират; тя дори преваря онези, които могат да я познаят.
Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я намери да седи пред вратата му. Да се мисли за нея е вече съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи.
Защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява на пътищата и при всяка мисъл се среща с тях.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 2.3-4.5-6.7-8 (О: 2в)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
 
Боже, Ти си мой Бог, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. O
В земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището.
Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхваляват. O
Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. O
Когато си спомням за Тебе на леглото си, размишлявам за Тебе през нощните стражи.
защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Бог и починалите с Исуса, ще приведе с Него.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни  4, 12-18
Братя:
Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем, до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите.
Защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат пър­ви. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42ь.44
O Алилуя.
Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ето младоженецът иде, посрещнете го.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        25, 1-13
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: "Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бя­ха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.
А посред нощ се чу вик: "Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете." Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: "Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат." Мъдрите пък отговориха и казаха: "Да не би някак да не стигне и нам и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
После дохождат и другите девици и викат: "Господине, Господине, отвори ни!" А тоя им отговори и рече: "Истина ви казвам, не ви познавам."
И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа."
Това е слово Господне.