Text Size

8.11

| Печат |

Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Любовта е изпълнение на закона.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   13, 8-10
Братя:
Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото, който обича другиго, изпълнил е закона. Защото заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: "Възлюби ближния си като сам себе си."
Любовта не прави зло на ближния. И тъй любовта е изпълнение на закона.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2.4-5.9 (О: 5а)
Добрият човек се смилява и на заем дава. или Алилуя.
 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Потомството му ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. O
В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.
Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си. O
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно, него­вият рог ще се възвиси в слава. O
 
АЛИЛУЯ       1 П 4, 14
O Алилуя.
Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божий почива върху вас.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Никой не може да бъде мой ученик,
ако се не отрече от всичко, що притежава.
 
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 25-33
В онова време:
С Исуса вървеше множество народ, а Той се обърна и им рече: "Ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик; и кой не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.
Защото кой от вас, кога иска да съгради кула, не ще седне първом да пресметне разноските, дали има, каквото е нужно за доизкарването й, та, кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат, и да казват: "Тоя човек почна да строи, и не можа да доизкара?
Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом, дали може с десет хиляди да противостои на оня, който иде срещу него с двайсет хиляди? Инак, докато е онзи още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир.
Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик."
Това е слово Господне.