Text Size

22.09

| Печат |

Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
А ти, човече Божи, стреми се към правда.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей  6,2с-12
Възлюбени:
Тъй поучавай и увещавай. Който поучава инак и не върви по здравите думи на нашия Господ Исус Христос и поучението за благочестие, той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, зловредни препирни между човеци, които имат развра­тен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба.
Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.
Но ти, човече Божи, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се o вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 48,6-7.8-10.17-18.19-20 (О: Мт 5,3)
Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.
 
Защо да се боя от усилни дни, когато баззаконнието на моите пътища ме обиколи?
Вие, които се надявате на силите си, и се хвалите с голямото си богатство. O
Човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп на Бога за него. Скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога. Някой да остане жив завинаги и да не види гроб. O Не бой се, когато човек богатее, когато славата на дома му расте. Защото, умирайки, нищо няма да вземе, славата му не ще отиде подире му. O
Макар приживе той да ублажава душата си; "Ще те хвалят, защото си угаждаш";
Той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина. O
 
АЛИЛУЯ      Срв Мт 11,25
O Алилуя.
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Имаше с Исуса жени, които
Му услужваха с имотите си.
 
Четене от светото Евангелие според Лука    8,1-3
В онова време:
Исус обхождаше градове и села, проповядваше и благовестеше царството Божие, и с него бяха дванадесетте и някои жени, които бе излекувал от зли духове и от болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домоуправител на Ирод, и Сузана, и още много други, които Му услужваха с имотите си.
Това е слово Господне.