Text Size

20.09

| Печат |

Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Тайната на благочестието е велика.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей  3,14-16
Възлюбени:
Това ти пиша с надежда скоро да дойда при тебе; ако пък се забавя, да знаеш как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината.
И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.3-4.5-6 (0:2а)
Велики са делата на Господа, или Алилуя
Ще Те славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат O
Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно. Паметни направи Той Своите чудеса, милостив и щедър е Господ. O Храна дава на онези, които Му се боят; вечно помни Своя завет. Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците за наследие. O
АЛИЛУЯ      Ив 6,64в.69в
O Алилуя.
Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни и не плакахте.
 
Четене от светото Евангелие според Лука   7,31-35
В онова време:
Господ рече: "На кого, прочее, да уподобя човеците от тоя род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: "Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте."
Защото дойде Иван Кръстител: нито хляб яде, нито вино пие; а казвате: "Бяс има."
Дойде Син Човечески: яде и пие, а казвате: "Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници." И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда."
Това е слово Господне.