Text Size

16.09

| Печат |

Събота
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Дойде в света да спаси грешниците.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тимотей     1,15-17
Възлюбени:
Верно и достойно за пълно приемане е словото, че Христос Исус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но затова бидох помилван, за да покаже Исус Христос в мене първи всичкото си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.
А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия, премъдър Бог - чест и слава во веки веков. Амин.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 112, 1-2. 3-4.5а и 6-7 (о: спв2)
Да бъде благословено името Господне на веки.
 
Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне.
Да бъде благословено името Господне отсега и до века. O
От изгрев слънце до запад, да бъде прославено името Господне.
Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата. O
Кой е като Господ, Бог наш?
Той се наклонява и с внимание гледа на небето и на земята. Из праха издига бедния и от калта издига сиромаха. O
 
АЛИЛУЯ      Ив 14,23
O Алилуя.
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби; и ще дойдем при него и ще направим жилище в него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Защо Ме зовете: "Господи, Господи",
а не вършите каквото казвам?
 
Четене от светото Евангелие според Лука             6,43-49
В онова време: Исус казваше на учениците Си:
"Няма добро дърво, което да дава лош плод; нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от къпини късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.
И защо ме зовете: "Господи, Господи!", а не вършите, каквото казвам? Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича.
Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не може да я разклати; защото бе основана върху камък.
А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и срутването й бе голямо."
Това е слово Господне.