Text Size

3.09

| Печат |

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА
 
Неделя, Година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Словото Господне стана за мене безчестие.
Четене из книгата на пророк Иеремия         20, 7-9
Ти, Господи, ме увличаше, и аз съм увлечен; Ти си по-силен от мене и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки се гаври с мене. Защото, щом заговоря - викам за насилие, викам за разорение, понеже словото Господне стана за мене безчестие и всекидневен присмех.
И си спомних: "Няма да напомням за него, нито ще говоря вече в негово име; но в сърце ми беше сякаш разпален въглен, заключен в костите ми, и аз се измъчих да го задържам и - не можах."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 2.3-4. 5-6. 8-9 (О: 2в)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
 
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. O
В земя пуста, изсъхнала и безводна, както Те видях в светилището: за да видя Твоята сила и Твоята слава.
Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхваляват. O
Тъй ще Те благославям в живота си, в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. O
Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Представете телата си в жертва жива.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни.12, 1-2
Заради милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу, и това ще ви бъде вашето духовно богослужение, и недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ      Срв Еф 1, 17-18
O Алилуя.
Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Който иска да върви след Мене,
нека се отрече от себе си.
 
Четене от светото Евангелие според Матей  16, 21-27
В онова време:
Исус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.
Тогава Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: "Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с Тебе."
А Той се обърна и рече на Петър: "Махни се от Мене, сатана! Ти ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко."
Тогава Исус рече на учениците Си: "Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, а вземе кръста си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му."
Това е слово Господне.