Text Size

СЕПТЕМВРИ

| Печат |

1 П
Дева Мария от Сиракуза; св. Егидий иг.; св. Ксист еп.
з
1Сол 4, 1-8; Пс 96; Мт 25, 1-13
световен ден на молитва за опазване на Сътворението
2 С
св. Юст еп.
з
1Сол 4, 9-11; Пс 97; Мт 25, 14-30
3 Н
ХХII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Григорий I. Велики п.
з
“А” Йер 20, 7-9; Пс 62; Рим 12, 1-2; Мт 16, 21-27
4 П
св. Мойсей пр.; св. Розалия д. отш.
з
1Сол 4, 13-28; Пс 95; Лк 4, 16-30
5 В
св. Тереза от Калкута мон.; св. Урбан м.
з
1Сол 5, 1-6.9-11; Пс 26; Лк 4, 31-37
6 С
св. Захария пр.; св. Хуберт иг.; св. Беата м.
з
Кол 1, 1-8; Пс 51; Лк 4, 38-44
ден на Съединението; празник на град Пловдив
7 Ч
св. Марко, Мелхиор и Стефан м.; св. Регина д. м.
з
Кол 1, 9-14; Пс 97; Лк 5, 1-11
8 П
РОЖДЕНИЕ НА ДЕВА МАРИЯ
б
Мих 5, 1-4 (Рим 8, 28-30); Пс 12; Мт 1, 1-16.18-23
Белене: храмов празник
9 С
св. Петър Клавер свещ.
з
Кол 1, 21-23; Пс 53; Лк 6, 1-5
10 Н
ХХIII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Никола от Толентино свещ.
з
“А” Йез 33, 7-9; Пс 94; Рим 13, 8-10; Мт 18, 15-20
11 П
св. Прото и Яцинт м.
з
Кол 1, 24 - 2, 3; Пс 61; Лк 6, 6-11
12 В
Име Мариино (Мириам); св. Силвин еп.
з
Кол 2, 6-15; Пс 144; Лк 6, 12-19
13 С
св. Иван Златоуст еп. ц. уч.
б
Кол 3, 1-11; Пс 144; Лк 6, 20-26
14 Ч
ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ
Кръстовден
ч
Числ 21, 4-9 (Фил 2, 6-11); Пс 77; Ив 3, 13-17
15 П
Скръбна Божия Майка; св. Катерина от Генуа вд.
б
Евр 5, 7-9; Пс 30; Ив 19, 25-27 (Лк 2, 33-35)
Дуванлии, Царев Брод: храмов празник
16 С
св. Корнелий п. м. и св. Киприян еп. м.; св. Людмила м.
ч
1Тим 1, 15-17; Пс 112; Лк 6, 43-49
17 Н
ХХIV. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Роберт Белармин еп. ц. уч.; св. София м.
з
“А” Сир 27, 30 - 28, 7; Пс 102; Рим 14, 7-9; Мт 18, 21-35
празник на град София
18 П
св. Йосиф от Копертино свещ.; св. Ариадна м.
з
1Тим 2, 1-8; Пс 27; Лк 7, 1-10
19 В
Дева Мария от Ла Салет; св. Януарий еп. м.;
св. Мариян отш.; св. Константин м.
з
1Тим 3, 1-13; Пс 100; Лк 7, 11-17
20 С
св. Андрей Ким Таегон и другари м. (Корея)
ч
1Тим 3, 14-16; Пс 110; Лк 7, 31-35
21 Ч
СВЕТИ МАТЕЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ
св. Йона пр.
ч
Еф 4, 1-7.11-13; Пс 18; Мт 9, 9-13
22 П
св. Мавриций (Мориц) и другари м.
з
1Тим 6, 2-12; Пс 48; Лк 8, 1-3
ден на Независимостта
23 С
св. Пий от Пиетрелчина свещ.; св. Захария и Елисавета;
св. Лин п. м.; св. Текла м.
б
1Тим 6, 13-16; Пс 99; Лк 8, 4-15
24 Н
ХХV. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Пацифик мон.; св. Герард еп.
з
“А” Ис 55, 6-9; Пс 144; Фил 1, 20-27; Мт 20, 1-16
25 П
св. Сергей отш.; св. Фирмин еп.; св. Аврелия д.; св. Клеопа
з
Ез 1, 1-6; Пс 125; Лк 8, 16-18
26 В
св. Козма и Дамян м.
з
Ез 6, 7-8.12.14-20; Пс 121; Лк 8, 19-21
27 С
св. Винкенти от Паула свещ.
б
Ез 9, 5-9; Тов 13; Лк 9, 1-6
28 Ч
св. Вацлав (Венцислав) м.; св. Лавренти Руиз и другари м.;
св. Харитон иг.
з
Аг 1, 1-8; Пс 149; Лк 9, 7-9
29 П
СВЕТИ МИХАИЛ, ГАВРАИЛ И РАФАИЛ АРХАНГЕЛИ
св. Иван от Дукла мон.
б
Дан 7, 9-10.13-14 (Откр 12, 7-12); Пс 137; Ив 1, 47-51
Раковски - Секирово, Трънчовица: храмов празник
30 С
св. Йероним свещ. ц. уч.; св. Григорий Арменски еп.
б
Зах 2, 5-9.14-15; Йер 31; Лк 9, 44-45