Text Size

30.08

| Печат |

Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Работехме денем и нощем и ви проповядвахме Благовестието.
 
Четене от първото послание на Свети Павел апостол
до солуняни  .           2, 9-13
Помните, братя, нашия труд и мъка: работейки денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, ние ви проповядвахме Благовестието Божие. Свидетели сте вие и Бог, как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите, защото знаете, че всеки от вас, както баща децата си, ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, който ви призва в Своето царство и слава.
Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.
Пс 138, 7-8. 9-10. 11-12ав (O : 1а)
Господи, Ти си ме изпитал и ме знаеш.
 
Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побегна? Възлезе ли на небето - Ти си там; слеза ли в преизподнята - и там си Ти. O
Взема ли крилете на зората и се преселя край морето, и там Твоята ръка ще ме поведе. И Твоята десница ще ме удържи. O Кажа ли: "Може би тъмата ще ме скрие, и светлината наоколо ми ще стане нощ";
но и тъмата не ще е тъма за Тебе, и нощта за Тебе е светла като ден. O
 
АЛИЛУЯ       1 Ив 2,5
O Алилуя.
Който спазва словото на Христа, в него наистина любовта към Бога е съвършена.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Вие сте синове на ония, които избиха пророците.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        23, 27-32
В онова време: Исус каза:
"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота; тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: "Да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците!" С това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците; допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си."
Това е слово Господне.