Text Size

25.08

| Печат |

25 август
 
СВ. ЛУДВИК IX, КРАЛ
ПОКРОВИТЕЛ НА III ФРАНЦИСКАНСКИ ОРДЕН
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                Прм 10,10-14
Четене из книгата Премъдрост.
            Премъдростта учеше на прави пътища побягналия от братов гняв праведник, показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му.
            Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати, запази го от враговете и го тури в безопасност пред онези, които каварстваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието. Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях. Тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над онези, които го угнетяваха. Показа, че са лъжци тези, що го обвиняваха, и му дари вечна слава.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                        Пс 88
Отпев: Господи, Боже мой, Ти си мой Отец.
 
Страшен е Бог във великия събор на светиите,
страшен е Той за всички, които Го окръжават.
Твои са небесата и Твоя е земята,
вселената и онова, що я изпълни, Ти си основал. О...
 
Някога Ти бе говорил на Твоя светия
във видение и бе казал:
“Аз дадох помощ на юначния,
издигнах избраника измежду народа”. О...
 
Врагът не ще му надвие,
и синът на беззаконието не ще го притесни.
Ще сломя пред него враговете му
и ще поразя онези, които го мразят. О...
 
Той ще Ме нарича: “Ти си мой Отец,
мой Бог и твърдина на моето спасение”.
И Аз ще го направя първороден син,
по-горе от земните царе. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                Пс 88,25
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Моята истина и Моята милост са с него,
и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Лк 19,12-19
 
Четене от светото Евангелие според Лука.
            Исус каза на своите ученици една притча: “Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне. Като повика десет свои слуги, даде им десет мини и им рече: Търгувайте, докле се завърна. Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казаха: Не искаме той да царува над нас.
            И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат онези слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво припечелил.
            Дойде първият и рече: Господарю, твоята мина припечели десет мини. И му рече: Хубаво, добри рабе; задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на десет града.
            Дойде вторият и рече: Господарю, твоята мина принесе пет мини. Рече и на този: И ти бъде над пет града”.
            Това е слово Господне.