Text Size

7.08

| Печат |

Понеделник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Сам аз не мога да нося целия този народ.
 
Четене из книгата Числа     11,4в-15
В онези дни:
Израилевите синове думаха: "Кой ще ни нахрани с месо? Помним рибата, която ядехме даром в Египет, краставиците и пъпешите, и лука, и праза, и чесъна. А сега душата ни линее: освен манна, нищо няма пред очите ни."
А манната приличаше на кориандрово семе и изглеждаше като бдолах. Народът ходеше да я събира и я мелеше с хромели или я тълчеше в чутори, и вареше в котли, та правеше от нея питки; по вкус тя приличаше на питки, приготвени с елей. И когато нощем падаше роса върху стана, тогава падаше и манна върху него.
Мойсей чуваше, че народът плаче в челядите си, всеки пред вратата на шатрата си; и гневът Господен силно се разпали, и на Мойсей стана мъчно. И рече Мойсей на Господа:
"Защо мъчиш този народ? и защо не намерих милост пред очите Ти, та сложи върху ми бремето на целия този народ, и нима аз съм го родил, та ми казваш: Носи го на ръце, както бавачката носи детето, до земята, която Ти бе с клетва обещал на отците му? Откъде да взема месо, та да дам на целия този народ? Защото те плачат пред мене и казват: "Дай ни месо да ядем! Сам аз не мога да нося целия този народ, защото е тежък за мене. Щом тъй постъпваш с мене, по-добре ме убий, ако съм придобил милост пред Твоите очи, та да не гледам злочестината си."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 80,12-13.14-15.16-(7 (О: 12а)
Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.
 
Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше. Затова Аз ги оставих на техните упорити сърца, нека ходят по своитепомисли. O
O. да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите
пътища!
Щях веднага да смиря техните врагове, и да обърна ръката Си против техните потисници. O
Онези, които мразят Господа, щяха да Ми се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило за винаги;
щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.O
 
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
O Алилуя.
Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Погледна към небето, благослови и даде на учениците
хлябовете, а учениците на народа.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        14,13-21
В онова време:
Като чу Исус за смъртта на Иван Кръстителя, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много народ; смили се над тях и изцели болните им.
А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: "Тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна."
Но Исус им рече: "Няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат."
А те Му казват: "Ние имаме само пет хляба и две риби."
Той рече: "Донесете Ми ги тука."
И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците - на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша.
А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
Това е слово Господне.