Text Size

2.08

| Печат |

ДЕВА МАРИЯ НА АНГЕЛИТЕ ОТ ПОРЦЮНКУЛА

 
 
Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Те се бояха да се приближат до него.
 
Четене из книгата Изход     34,29-35
Когато Мойсей слизаше от планината Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, не знаеше, че лицето му изпуща зари, понеже Бог бе говорил с него. Аарон и всички Израилеви синове видяха Мойсей, и ето, лицето му светеше, и те се бояха да се приближат към него. Тогава Мойсей ги повика, и дойдоха при него, Аарон и всички началници на народа, и Мойсей говореше с тях. След това се приближиха всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина.
И когато Мойсей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало. А колчем Мойсей влизаше пред лицето на Господа да говори с Него, снемаше покривалото, докато излезеше; а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що беше заповядано. И видяха Израилевите синове, че Мойсеевото лице свети; и Мойсей пак туряше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 98,5.6.7.9 (О: Срв 9с)
Свет си, Господи, Боже наш.
 
Превъзнасяйте Господа, нашия Бог и се покланяйте на подножието Му, защото То е свето. O
Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези, които призовават името Му, викаха към Господа и Той ги слушаше. O В облачен стълб Той им говореше. Те пазеха Неговите заповеди, и наредбите, които ми беше дал. O
Величайте Господа, нашия Бог, и се покланяйте на святата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Аз ви нарекох приятели, казва Господ, защото ви известих всичко, което съм чул от Отца Си.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Продава всичко, що има, и купува онази нива.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        13,44-45
В онова време: Исус каза на народа:
"Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи."
Това е слово Господне.
 

 
2 август
 
ДЕВА МАРИЯ НА АНГЕЛИТЕ
ОТ ПОРЦЮНКУЛА
 
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО     Сх 24, 1-2.19-23
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.
 
Премъдростта ще прослави сама себе си и между народа си ще бъде възхвалена. В църквата на Всевишни тя ще отвори уста и пред Неговото войнство ще прослави себе си.
Разпрострях клонките си като теревинт, и моите клонки са клонки на слава и благодат. Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.
Пристъпете към мене вие, които ме желаете и се насищайте с плодовете ми. Защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита. Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожадняват.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ            Лк 1,46-55
Отпев: Ще ме наричат блажена всички народи.
 
Душата ми величае Господ
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова, че Той милостиво погледна смирението на своята слугиня,
и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи. О...
 
Силният ми стори велико нещо
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род
към онези, които се боят от Него. О...
 
Той показа сила с десницата си,
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени,
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. О...
 
Взе под закрила Израил, своя слуга,
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди –
на Авраам и потомството му във вековете. О...
 
АЛЛЕЛУЯ    Лк 1,28
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Ангелът влезе при Мария и рече:
“Радвай се, благодатна! Господ е с тебе;
благословена си между жените”.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ           Лк 1,26-33
Четене от светото Евангелие според Лука.
 
На шестия месец бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: “Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените”. А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав. И рече й ангелът: “Не бой се, Мария, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид. Ще царува над дома Яковов довеки, и царството Му не ще има край”.
Това е слово Господне.