Text Size

20.07

| Печат |

Четвъртък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Аз съм вечно Съществуващият.
Вечно Съществуващият ме прати при вас.
 
Четене из книгата Изход     3,13-20
В онези дни:
Мойсей чу гласа на Господа изсред къпината и Му рече: "Ето, ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: Бог на вашите Отци ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: Как Му е името? Какво да им кажа?" Бог отговори на Мойсей: "Аз съм вечно Съществуващият!" И рече: "Тъй кажи на синовете Израилеви: Вечно Съществуващият ме прати при вас."
И рече още Бог на Мойсей: "Тъй кажи на синовете Израилеви: Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме прати при вас. Ето, Моето име е на веки и споменът за Мене е от род в род."
Иди, събери старейте Израилеви и кажи им: "Господ, Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ми се яви и рече: "споходих ви и видях, какво става с вас в Египет. И още рече: ще ви изведа от египетската неволя в земята на хананейци, хетейци, аморейци, фарезейци, евейци и иевусейци, в земя, дето тече мед и мляко. И те ще послушат гласа ти, и ще отидеш ти и старейте Израилеви при египетския цар, и ще му кажете: "Господ, Бог на евреите, ни е повикал; прочее, пусни ни на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Господа, нашия Бог."
Но Аз знам, че египетският цар не ще ви позволи да отидете, ако го не принуди силна ръка. Тогава ще простря ръката си и ще поразя Египет с всички Мои чудеса, които ще направя сред него; след това той ще ви пусне."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1 и 5.8-9.24-25.26-27 (О: 8а)
Господ вечно помни завета Си. или Алилуя.
 
Славете Господа и призовайте Неговото име, разгласявайте между народите делата Му.
Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. O
Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал на хиляди родове, що е завещал на Авраам, и клетвата Си на Исаак. O
И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му.
Възбуди в сърцето му омраза против народа Си, и лукавство против рабите му. O
Изпрати Своя раб Мойсей и Аарон, когато Той избра.
Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата Му в
Хамовата земя. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
O Алилуя.
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Аз съм кротък и смирен по сърце.
Четене от светото Евангелие според Матей        11,28-30
В онова време: Исус отговори и рече:
"Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
Това е слово Господне.