Text Size

9.07

| Печат |

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
 
Неделя, година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ето, твоят цар иде при тебе кротък.
Четене из книгата на пророк Захария       9,9-10
Това казва Господ:
"Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Тогава ще изтребя колесниците у Ефрем и конете в Йерусалим и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,1-2.8-9.10-11.1 Зсд-14 (O: 1а)
Ще благославям Твоето име во веки, Боже мой, Царю. или Алилуя.
 
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века и до века.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалявам Твоето име от века и до века. O
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му
дела. O
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. O
Верен е Господ във всичките Си слова и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Ако чрез духа умъртвявате плътските деяния, ще живеете.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    8,9.11-13
Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Но ако Духът на Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.
И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез Духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
O Алилуя.
Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм смирен и кротък по сърце.
Четене от светото Евангелие според Матей        11,25-30
В онова време: Исус отговори и каза:
"Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене всички отрудени и обремени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намирате покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко."
Това е слово Господне.