Text Size

3.07

| Печат |

3 юли
СВ. ТОМА, АПОСТОЛ
 
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Утвърдени върху основата на Апостолите.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до
ефесяни          2, 19-22
Братя:
Вие вече не сте чужденци и пришелци, а сте съграждани на светиите и свои на Бога, утвърдени върху основата на Апостолите и пророците, имайки за крайъгълен камък самия Исус Христос; в когото цялото здание, стройно сглобено, се издига в свет храм чрез Господа; върху който и вие се изграждате за Божие жилище в Духа.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2 (О: Мр 16, 15)
Идете в цял свят и проповядвайте Евангелието, или: Алилуя
 
Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. O Защото неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. O
 
АЛИЛУЯ Ив 20, 29
O Алилуя.
Защото Ме видя, Тома, ти повярва, казва Господ; блажени, които не са видяли, и са повярвали.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Господ мой и Бог мой!
Четене от светото Евангелие според Иван                      20, 24-29
Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
Другите ученици му казваха: "Видяхме Господа."
А той им рече: "Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам."
След осем дена учениците му бяха пак вкъщи, и Тома с тях.
Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: "Мир вам!"
После каза на Тома: "Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми: и не бъди невярващ, а вярващ."
Отговори Тома и му рече: "Господ мой и Бог мой!"
Исус му казва: "Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видяли и са повярвали."
Това е слово Господне.