Text Size

21.06

| Печат |

Сряда
Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бог обича оня, който с радост дава.
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни                        9,6-11
Братя:
Кой сее оскъдно, оскъдно и ще жъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог обича оня, който драговолно дава.
А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело, както е писано: "Пръсна и раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно".
А оня, който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда, та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас изисква благодарност към Бога.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111,1-2.3-4.6 (O: 1а)
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. O
Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му ще пребъдва вечно.
В тъмнината изгрява светлината на правите, тя е блага и милостива и праведна. O
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно, неговият рог ще се възвиси в слава. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
O Алилуя.
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Твоят Отец,
който вижда тайно, ще ти въздаде.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        6,1-6.16-18
В онова време: Исус каза на своите ученици:
"Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве.
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.
Това е слово Господне.