Text Size

20.06

| Печат |

Вторник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Христос заради вас стана беден.
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни                        8,1-9
Братя:
Известяваме ви за благодатта Божия, дадена на Църквите Македонски, че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие; защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвуватели по силите си и извън силите, като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участвуваме в услужване на светиите; и това те направиха не както се надявам, но сами себе си отдадоха първом на Господа, сетне и нам по воля Божия; затова помолихме Тит, както бе наченал по-рано, тъй и да завърши у вас и това добро дело.
Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел. Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искренността и на вашата любов. Защото вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,2.5-6.7.8-9 (О: 2а)
Хвали, душо, моя, Господа, или Алилуя.
 
Ще възхвалям Господа, докле съм жив; ще пея на моя Бог, докле съществувам. O
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов, и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.
Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях. O Който вечно пази верност. O
Той върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. O
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ
обича праведни,Господ пази пришелците. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
O Алилуя.
Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Обичайте враговете си.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        5,34-48
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Слушали сте, че бе казано: "Обичай ближния си, и мрази врага си". Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен, който оставя Светото слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправдени.
Защото, ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец."
Това е слово Господне.