Text Size

16.06

| Печат |

Петък
 
Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Който възкреси Исуса,
ще възкреси и нас чрез Исуса
и ще ни постави заедно с вас.
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни                        4, 7-15
            Братя:
            Това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава на бога, а не на нас. Ние сме наскърбявани, но не се смущаваме; в лишения сме, но не се отчайваме; гонени сме, но не сме изоставяни; повалят ни, но не погиваме. Винаги носим в тялото си смъртните страдания на Исуса, та да се открие в тялото ни и животът на Исуса. Защото ние, които живеем, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та животът Исусов да се открие в смъртната ни плът; тъй че смъртта действува в нас, а животът във вас.
А като имаме същия дух на вярата, както е писано: "Повярвах и затова говорих", и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че Този, който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще ни постави заедно с вас пред Него. Защото всичко става заради вас, та обилната благодат да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава на Бога.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115, 10-11.15-16.17-18 (О: 17а)
O На тебе, Господи, принасям хвалебна жертва, или Алилуя.
 
Повярвах и затова говорих; "Силно съм съкрушен".
В моята необмисленост си каза: "Всеки човек е лъжа." O
Скъпа е в очите на Господа смъртта на неговите светии.
Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.
Ти счупи моите окови. O
На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и ще призова името Господне. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. O
 
АЛИЛУЯ       Филип 2, 15-16
O Алилуя.
Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота.
O Алилуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Всеки, който поглежда на жена
с нечисто пожелание,
той е прелюбодействувал вече с нея.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 27-32
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте, че бе казано на древните: "Не прелюбодействувай." Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
            Казано бе също: "Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо." Аз пък ви казвам: "Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува."
            Това е слово Господне.