Text Size

13.06

| Печат |

                                                                                           СВ. АНТОНИЙ ОТ ПАДУА
 
Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Година I
Исус не беше "Да" и "Не", но в Него е само "Да".
 
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни                        1, 18-22
            Братя:
            Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше "да" и "не". Защото Син Божи, Исус Христос, когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше "Да" и "Не", но в Него беше "Да", понеже всички обещания Божии в Него са "Да", и в Него; защото и чрез Него Амин Богу за наша слава.
            А Тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни и запечата и даде залога на духа в сърцата ни.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 129.130.131.132.133.135. (О: 135а)
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
 
Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази. O Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите, O Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди.O
Милостно погледни към мене и ме помилвай, както постъпваш към онези, които обичат Твоето име. O
Утвърди стъпките ми в Твоето слово, и не давай да ме облада никакво беззаконие. O
Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 5, 16
O Алилуя.
Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Вие сте светлината на света.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 13-16
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец."
            Това е слово Господне.
 
 
 
 
 
svanton
 
СВ. АНТОНИЙ ОТ ПАДУА,
СВЕЩЕНИК И ЦЪРКОВЕН УЧИТЕЛ
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                             Прм 7,7-14
 
Четене из книгата Премъдрост.
Молих се - и биде ми даруван разум, викнах – и слезе върху ми дух на премъдрост. Аз предпочетох мъдростта пред скиптри и престоли, и богатството смятах за нищо пред нея. Драгоценния камък не сравних с нея, защото пред нея всичкото злато е нищожен пясък, а среброто е кал в сравнение с нея.
Аз, я обикнах повече от здраве и хубост, и в избора предпочетох нея пред светлината, защото нейната светлина не угасва. А заедно с нея дойдоха при мене всички блага и безбройно богатство чрез ръцете й. Аз се зарадвах на всички тия блага, защото премъдростта ме ръководеше, ала не знаех, че тя е тяхна виновница.
Без хитрост се научих и без завист предавам, не скривам богатството й, защото тя е неизчерпно съкровище за людете. Ползвайки се от нея, те влизат в съдружие с Бога, чрез даровете на учението.
         Това е Божие слово.

 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                Пс 39
Отпев: Възвестявах, Господи, Твоята вярност и спасението
Господ постави на камък нозете ми
и утвърди стъпките ми.
Вложи в устата ми нова песен -
хвала на нашия Бог. О...
Възвестявах Твоята правда във великото събрание,
не забранявах на устата си, Ти знаеш това Господи.
Твоята правда не скривах в сърцето си,
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе. О...
Да се радват и да се веселят чрез Тебе
всички, които Те търсят.
Ония, които обичат Твоето спасение,
да казват непрестанно: “Велик е Господ”. О...
 
 
АЛЛЕЛУЯ                                                                                   Пр 10,20-21
 
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Езикът на праведника е отбор сребро,
и устата му упътват мнозина.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ                                                                               Мк 16, 15-20
 
Четене от светото Евангелие според Марко.
Исус се яви на Единайсетте и рече им: “Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесовете, ще говорят на нови езици; ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”.
А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.
Това е слово Господне.