Text Size

9.06

| Печат |

Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ти ме наказа и ти ме спаси, и ето виждам сина си.
 
Четене из книгата на Товит                        11,5-17
В онези дни:
Ана седеше всеки ден на връх планината, откъдето можеше да се вижда на далече. И когато от онова място наблюдаваше идването му, видя отдалече, и позна сина си, който си идваше; тя изтича и каза на мъжа си: "Ето синът ти си идва."
И Рафаил казва на Тобия: "Ето, щом влезеш в дома си, веднага се поклони на Господа твоя Бог; и като Му благодариш, пристъпи към баща си и го целуни. И веднага намажи с тази рибена жлъчка, която носиш с тебе, очите му; знай, че веднага ще му се отворят очите, и баща ти ще види небесната светлина и ще те види и ще се зарадва."
Кучето, което ги придружаваше из пътя, изтича напред и като пристигащ вестител мърдаше опашката си и се радваше. Слепият баща стана и, преплитайки нозете, се завтече, и като подаде ръка на слугата, отиде да посрещне сина си. И като го прегърна, целуна го, а също и жена му, и двамата почнаха да плачат от радост. Като се поклониха на Бога и Му благодариха, седнаха.
Тогава Тобия взе от рибената жлъчка, намаза очите на баща си; и измина почти половина час, белите петна паднаха от краищата на очите му. Като видя това, Тобия ги изтръгна от очите му, и той прогледна. И прославяха Бога, той сам, и жена му и всички, които го познаваха. Товит каза: "Благославям Те, Господи, Боже Израилев, защото Ти ме наказа и Ти ме спаси; ето аз виждам Тобия, сина си."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,2авс. 7.8-9а.9вс-10 (О: 2а)
Хвали, душо моя, Господа, или Алилуя.
Ще възхвалям Господа, докле съм жив, ще пея на моя Бог, докле съществувам. O
Който вечно пази верност,
върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. O
Господ отваря очите на слепи, Господа оправя прегърбени, Господ обича праведни,
Господ пази пришелците. O
Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 14, 23
O Алилуя.
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Как казват, че Христос е син Давидов?
 
Четене от светото Евангелие според Марко        12,35-37
В онова време:
Като заговори Исус и поучаваше в храма, рече: "Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Дух Свети: "Рече Господ на моя Господ: "Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти."
И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава той е негов син?" И множество народ го слушаше с наслада.
Това е слово Господне.