Text Size

7.06

| Печат |

Сряда
 
 
 
Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бидоха чути молитвите
на двамата пред славата на великия Бог.
 
Четене из книгата на Товит                        3, 1-11.24-25
В онези дни:
Тобия се разтъжи, ръзплака и със скръб се молеше, думайки:
"Праведен си Ти, Господи, и всички Твои дела и всички Твои пътища са милост и истина и съд.
И сега, Господи, спомни си за мене; и не ме наказвай за моите грехове, и не си припомняй за моите заблуждения и на бащите ми.
Защото не послушахме Твоите заповеди, и Ти ни предаде на разтребване, плен и смърт и в притча за укор пред всички народи, между които сме пръснати.
И наистина, Господи, много са Твоите съдби; защото не изпълнявахме Твоите заповеди и не постъпвахме по правда пред Тебе.
И тъй, Господи, прави с мене, що Ти е благоугодно, и заповядай да бъде взет духът ми; защото по-добре е за мене да умра, отколкото ла живея."
В тоя същи ден се случило и на Сара, Рагуилова дъщеря, в Акбатана, медийски град, да търпи укори от една от бащините си слугини; задето я давали на седем мъже, но злият дух Асмодей ги усмъртвявал, преди да бъдат с нея като със жена. Когато тя мъмрела слугинята за провинението й, тя й отговорила: "Да не видим повече от тебе нито син, нито дъщеря на земята, убийцо на своите мъже. Нима искаш и мене да убиеш, както вече умори седем мъже?" При тези думи тя се качила на горницата на своя дом и три дни и три нощи не яла и не пила; тя постоянствувала в молитва и със сълзи на очи просила от Бога, да я освободи от този укор.
В това време бидоха чути молитвите на двамата пред славата на великия Бог; и биде пратен Ангел Господен свети Рафаил да изцери и двамата, защото в едно и също време бяха отправени молитвите им към Бога.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24,2-4а.4в-5ав.6-7вс.8-9 (О: 1в)
Към Тебе, Господи, въздигам душата си.
 
Боже мой, на Тебе се уповавам: да се не посрамя. Да не тържествуват над мене враговете ми
Да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе. Да се посрамят онези, които вършат беззаконие без причина. O
Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.
Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. O
Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века.
По милостта си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи. O
Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя;
насочва кротките към правда и учи смирените на Своите пътища O
 
АЛИЛУЯ       Ив 11,25а.26
O Алилуя.
Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Не е Бог на мъртви, а на живи.
 
Четене от светото Евангелие според Марко        12,18-27
В онова време:
Дойдоха при Исуса садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: "Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си."
Имаше седем братя, първият взе жена и умря и не остави потомство. Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всич­ко умря. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена, понеже седмината я имаха за жена?"
Исус им отговори и рече: "Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му каза при къпината: "Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков и Бог Яковов." Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате."
Това е слово Господне.