Text Size

ЮНИ

| Печат |

1 Ч
св. Юстин м.
ч
Деян 22, 30; 23, 6-11; Пс 15; Ив 17, 20-26
2 П
св. Марцелин и Петър м.; св. Евгений I. п.; св. Никифор еп.
б
Деян 25, 13-21; Пс 102; Ив 21, 15-19
3 С
св. Карл Лванга и другари м. (Уганда)
ч
Деян 28, 16-20.30-31; Пс 10; Ив 21, 20-25
4 Н
ПЕТДЕСЯТНИЦА - СВЕТИ ДУХ
св. Франциск Карачоло свещ.; св. Квириний еп. м.
ч
“А” Деян 2, 1-11; Пс 103; 1Кор 12, 3-7.12-13; Ив 20, 19-23
Пловдив - Тракия: храмов празник
5 П
св. Бонифаций еп. м.
ч
Тов 1, 1.2; 2, 1-9; Пс 111; Мк 12, 1-12
IХ. седмица през годината
6 В
св. Норберт еп.
з
Тов 2, 10-23; Пс 111; Мк 12, 13-17
7 С
св. Роберт иг.
з
Тов 3, 1-11.24-25; Пс 24; Мк 12, 18-27
8 Ч
св. Медард еп.
з
Тов 6, 10-11; 7, 1.9-17; 18, 4-10; Пс 127; Мк 12, 28-34
9 П
св. Ефрем дяк. ц. уч.
з
Тов 11, 5-17; Пс 145; Мк 12, 35-37
10 С
св. Богомил еп. отш.
з
Тов 12, 1.5-15.20; Тов 13; Мк 12, 38-44
11 Н
СВЕТА ТРОИЦА
св. Варнава ап.
б
“А” Изх 34, 4-6.8-9; Дан 3; 2Кор 13, 11-13; Ив 3, 16-18
Асеново: храмов празник
12 П
св. Онуфрий отш.
з
2Кор 1, 1-7; Пс 33; Мт 5, 1-12
Х. седмица през годината
13 В
св. Антоний от Падуа свещ. ц. уч.
б
2Кор 1, 18-24; Пс 118; Мт 5, 13-16
Белене, Борец: храмов празник
14 С
св. Елисей пр.; св. Методий еп.; св. Исихий от Доростол м.
з
2Кор 3, 4-11; Пс 98; Мт 5, 17-19
15 Ч
св. Амос пр.; св. Вит м.; св. Модест и Кресценция м.
з
2Кор 3, 15 - 4, 1.3-6; Пс 84; Мт 5, 20-26
16 П
св. Аврелий еп.; св. Тихон еп.;
св. Доминик Нгуйен и другари м. (Виетнам)
з
2Кор 4, 7-15; Пс 115; Мт 5, 27-32
17 С
св. Емилия Виалар мон.
з
2Кор 5, 14-21; Пс 102; Мт 5, 33-37
18 Н
ТЯЛО И КРЪВ ХРИСТОВИ
св. Елисавета мон.; св. Леонтий м.
б
“А” Втор 8, 2-3.14-16; Пс 147; 1Кор 10, 16-17; Ив 6, 51-68
19 П
св. Ромуалд иг.
з
2Кор 6, 1-10; Пс 97; Мт 5, 38-42
ХI. седмица през годината
20 В
св. Силверий п.; св. Методий еп. м.
з
2Кор 8, 1-9; Пс 145; Мт 5, 43-48
21 С
св. Алойз Гонзага мон.
б
2Кор 9, 6-11; Пс 111; Мт 6, 1-6.16-18
22 Ч
св. Павлин от Нола еп.; св. Томас Мор м.;
св. Иван Фишер еп. м.; св. Евсевий еп.
з
2Кор 11, 1-11; Пс 110; Мт 6, 7-15
23 П
ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
св. Йосиф Кафасо свещ.; св. Агрипина д. м.
б
“А” Втор 7, 6-11; Пс 102; 1Ив 4, 7-16; Мт 11, 25-30
Раковски - Генерал Николаево, Драгомирово, Гостиля: храмов празник
24 С
РОЖДЕНИЕ НА СВЕТИ ИВАН КРЪСТИТЕЛ
б
Ис 49, 1-6; Пс 138; Деян 13, 22-26; Лк 1, 57-66.80
25 Н
ХII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Вилхелм иг.
з
“А” Йер 20, 10-13; Пс 68; Рим 5, 12-15; Мт 10, 26-33
26 П
св. Хосемария Ескрива свещ.; св. Иван и Павел м.;
св. Давид отш.; св. Вигилий еп. м.
з
Бит 12, 1-9; Пс 32; Мт 7, 1-5
27 В
св. Кирил Александрийски еп. ц. уч.;
св. Ласло (Ладислав) кр.
з
Бит 13, 2.5-18; Пс 14; Мт 7, 6.12-14
28 С
св. Ириней еп. м.
ч
Бит 15, 1-12.17-18; Пс 104; Мт 7, 15-20
29 Ч
СВЕТИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ АПОСТОЛИ §
ч
Деян 12, 1-11; Пс 33; 2Тим 4, 6-8.17-18; Мт 16, 13-19
Хисар – Миромир, Драгомирово: храмов празник
30 П
св. Римски първомъченици
з
Бит 17, 1.4-5.9-10.15-22; Пс 127; Мт 8, 1-4