Text Size

29.05

| Печат |

Понеделник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Като повярвахте,
приехте ли Свети Дух?
 
Четене от деянията на Апостолите.                      19, 1-8
Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им: "Като повярвахте, приехте ли Дух Свети?" А те му отговориха: "Нито сме чули, дали има Дух Свети." Той им рече: "А в какво се кръстихте?" Те отговориха: "В Ивановото кръщение." Павел каза: "Иван кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оня, който иде след него, сиреч, в Христа Исуса."
Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И тогава Павел възложи ръце над тях, слезе върху им Дух Свети, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около дванадесет души.
А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството Божие.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67, 2-3.4-5ас.6-7ав ( О: 33а)
Земни царства, пейте на Бога. или: Алилуя.
 
Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му; и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй нечестивците да загинат от лицето Божие. О
А праведници да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват в радост.
Пейте на Бога, пейте на Неговото име; Името Му е Господ. О Баща на сираци и съдия на вдовици, е Бог в Своето Си жилище. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците. О
 
АЛИЛУЯ       Кол 3, 1
О Алилуя.
Ако сте възкръснали с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Дерзайте, аз победих света.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         16, 29-33
В онова време:
Учениците казаха на Исуса: "Ето, сега открито говориш, и никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой: поради това вярваме, че си от Бога излязъл."
Отговори им Исус: "Сега ли вярвате? Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всеки у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм Самичък, защото Отец е с Мене.
Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте, Аз победих света."
Това е слово Господне.