Text Size

18.05

| Печат |

СВ. ФЕЛИКС ОТ КАНТАЛИЧЕ, МОНАХ
 
 
Четвъртък
 
На мнение съм да не се създават
затруднения на езичниците,
които се обръщат към Бога.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      15,7-21
В онези дни:
След дълго съвместно разискване стана Петър и рече на Апосто­лите и презвитерите:
"Мъже братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И Сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде Дух Светий, както и нам, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вярата сърцата им.
Сега, прочее, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да поне­сем. Ала ние вярваме, че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те."
Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел, които разказваха, какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече: "Мъже, братя, чуйте ме! Симон обясни, как Бог изпърво посети езичниците да Си избере от тях народ за Свое име. И с това са съгласни думите на пророците, както е писано:
"След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя, за да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назо­вани с Моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са на Бога отвека и всичките Му дела."
Затова аз съм на мнение да се не правят мъчнотии на ония от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се пише, да се въздържат от сквернени идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е на тях угодно. Защото законът Мойсеев от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете всяка събота."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.10 (О: срв 3)
Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа, или: Алилуя.
 
Пейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му. О Благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му. О
Кажете на народите: "Господ царува." Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О
 
АЛИЛУЯ.      Ив 10,27
О Алилуя.
Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги по­знавам, и те вървят подир Мене.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Пребъдвайте в Моята обич,
за да бъде радостта ви пълна.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,9-11
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
"Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца си, и пребъдвам в любовта Му.
Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.
Това е слово Господне.
 
 
 
 
18 май
 
Feliks
СВ. ФЕЛИКС ОТ КАНТАЛИЧЕ, МОНАХ
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО   Кол 3,12-17
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.

Братя: Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
А над всичко това се облечете в любовта, която е свръзка на съвършенството. И мир Божи да цари в сърцата ви, към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Слово Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.

         Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                 Пс 15

Отпев: Сърцето ми, Боже, в Теб ще се възрадва.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Казах на Господа: “Ти си Господ мой”.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О...

Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не оставиш душата ми в ада
и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. О...

АЛЛЕЛУЯ                                                                                            Мт 5,3

О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.

Блажени бедните духом,
защото тяхно е царството небесно.

О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.


ЕВАНГЕЛИЕ     Лк 12,22-31
 
Четене от светото Евангелие според Лука.
Исус рече на учениците си: “Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете. Та животът е по-ценен от храната и тялото – от облеклото.
Погледнете враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат ни скривалище, ни житница и Бог ги храни, а колко сте вие по-ценни от птиците.
И кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижете за другото? Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Саломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. Ако пък тревата на полето, която я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци.
Затова и вие не търсете, какво да ядете или какво да пиете. Нека това не ви безпокои. Защото всичко това търсят езичниците на света, а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това, но вие търсете царството Божие и всичко това ще ви се придаде”.
Това е слово Господне.