Text Size

7.05

| Печат |

ЧЕТВЪРТА ПАСХАЛНА СЕДМИЦА
 
IV Пасхална неделя, година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бог Го направи Господ и Христос.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      2,14а.36-41
В деня Петдесятница Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да говори:
"И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос."
Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петър и на другите апостоли: "Какво да направим, мъже братя?"
А Петър им рече: "Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Свети Дух. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш."
И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: "Спасявайте се от тоя опак род." И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се: и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (О: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая, или: Алилуя.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая;
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води
подкрепя душата ми. О
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. О
Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. О
Защото милостта и благодатта ме придружават през всичките дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома господен много дни. О
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Завърнахте се при пастиря на вашите души.
 
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.   2, 20в-25
Възлюбени,
Ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие затова сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му.
Той не стори грях, нито се намери лъст в устата му; кога Го хулеха, той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдия; Той сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: "чрез Неговата рана се изцерихте."
Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
О Алилуя.
Аз съм добрия Пастир, казва Господ; и познавам ов­ците Си и моите Ме познават.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Аз съм вратата на овците.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         10,1-10
В онова време: Исус каза:
"Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастир е на овците. Нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подир му, понеже познават гласа му; подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават".
Тоя притча им каза Исус; но те не разбраха, за какво им говореше.
Тогава Исус пак им рече: "Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата. Който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, бие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие."
Това е слово Господне.