Text Size

АПРИЛ

| Печат |

1 С
св. Уго еп.; св. Мария Египетска отш.
в
Йер 11, 18-20; Пс 7; Ив 7, 40-53
2 Н
V. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Франциск от Паула отш.
в
“А” Йез 37, 12-14; Пс 129; Рим 8, 8-11; Ив 11, 1-45
3 П
св. Рихард еп.
в
Дан 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Пс 22; Ив 8, 1-11
4 В
св. Изидор еп. ц. уч.; бл. Франциск Марто
в
Числ 21, 4-9; Пс 101; Ив 8, 21-30
5 С
св. Винкенти Ферер свещ.; св. Ирина м.
в
Дан 3, 14-20.46-50.91-92.95; Дан 3; Ив 8, 31-42
6 Ч
св. Ириней Сремски еп.
в
Бит 17, 3-9; Пс 104; Ив 8, 51-59
7 П
св. Иван Кръстител от Сал свещ.
в
Йер 20, 10-13; Пс 17; Ив 10, 31-42
8 С
св. Дионисий еп.
в
Йез 37, 21-28; Йер 31; Ив 11, 45-56
9 Н
ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ
св. Либорий еп.
ч
“А” Мт 21, 1-11; Ис 50, 4-7; Пс 21; Фил 2, 6-11; Мт 26, 14 - 27, 66
световен ден на младежите
10 П
ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
св. Терентий и другари м.; св. Макарий покл.
в
Ис 42, 1-7; Пс 26; Ив 12, 1-11
11 В
ВЕЛИКИ ВТОРНИК
св. Станислав еп. м.; св. Джема Галгани д.
в
Ис 49, 1-6; Пс 70; Ив 13, 21-33.36-38
12 С
ВЕЛИКА СРЯДА
св. Юлий I. п.; св. Василий еп. изп.; св. Зенон еп.
в
Ис 50, 4-9; Пс 68; Мт 26, 14-25
13 Ч
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
св. Мартин I. п. м.
б
Ис 61, 1-3.6.8-9; Пс 88; Откр 1, 5-8; Лк 4, 16-21
Изх 12, 1-8.11-14; Пс 115; 1Кор 11, 23-26; Ив 13, 1-15
14 П
ВЕЛИКИ ПЕТЪК (строг пост)
св. Валериян м.
ч
Ис 52, 13 - 53, 12; Пс 30; Евр 4, 14-16; 5, 7-9; Ив 18, 1 - 19, 42
15 С
ВЕЛИКА СЪБОТА
св. Анибал
б
Изх 14, 15 - 15, 1; Изх 15; Рим 6, 3-11; Пс 117; “А” Мт 28, 1-10
16 Н
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ВЕЛИКДЕН
св. Бернадета Субиру от Лурд д.
б
Деян 10, 34.37-43; Пс 117; Кол 3, 1-4 (1Кор 5, 6-8); Ив 20, 1-9 (Мт 28, 1-10)
17 П
СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК - ВЕЛИКДЕН II. ден §
св. Роберт иг.; св. Рудолф м.
б
Деян 2, 14.22-32; Пс 15; Мт 28, 8-15
18 В
СВЕТЛИ ВТОРНИК - ВЕЛИКДЕН III. ден
св. Галдин еп.
б
Деян 2, 36-41; Пс 32; Ив 20, 11-18
19 С
СВЕТЛА СРЯДА
св. Ема вд.; св. Марта д. м.
б
Деян 3, 1-10; Пс 104; Лк 24, 13-35
20 Ч
СВЕТЛИ ЧЕТВЪРТЪК
св. Сара м.; св. Теодор мон.; св. Марциян мон.
б
Деян 3, 11-26; Пс 8; Лк 24, 35-48
21 П
СВЕТЛИ ПЕТЪК
св. Анселм еп. ц. уч.
б
Деян 4, 1-12; Пс 117; Ив 21, 1-14
22 С
СВЕТЛА СЪБОТА
св. Сотир и Кай п.
б
Деян 4, 13-21; Пс 117; Мк 16, 9-15
23 Н
II. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ
св. Георги м.; св. Войтех (Адалберт) еп. м.
б
“А” Деян 2, 42-47; Пс 117; 1Пт 1, 3-9; Ив 20, 19-31
неделя на Божието милосърдие
24 П
св. Фидел свещ. м.; св. Мария Клеопова
б
Деян 4, 23-31; Пс 2; Ив 3, 1-8
25 В
СВЕТИ МАРКО ЕВАНГЕЛИСТ
ч
1Пт 5, 5-14; Пс 88; Мк 16, 15-20
26 С
Дева Мария на добрия съвет; св. Клет и Марцелин п.
б
Деян 5, 17-26; Пс 33; Ив 3, 16-21
27 Ч
св. Зита д.; св. Симеон еп. м.
б
Деян 5, 27-33; Пс 33; Ив 3, 31-36
28 П
св. Петър Шанел свещ. м.; св. Лудвик Гриньон свещ.;
св. Джана Берета Мола; св. Примиян м.
б
Деян 5, 34-42; Пс 26; Ив 6, 1-15
29 С
СВЕТА КАТЕРИНА ОТ СИЕНА
б
1Ив 1, 5 - 2, 2; Пс 102; Мт 11, 25-30
30 Н
III. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ
св. Пий V. п.; св. Йосиф Котоленго свещ.
б
“А” Деян 2, 14.22-33; Пс 15; 1Пт 1, 17-21; Лк 24, 13-35