Text Size

МАРТ

| Печат |

1 С
ПЕПЕЛЯНА СРЯДА (строг пост)
св. Албин еп.; св. Евдокия м.
в
Йоил 2, 12-18; Пс 50; 2Кор 5, 20 - 6, 2; Мт 6, 1-6.16-18
2 Ч
св. Агнеса Чешка иг.
в
Втор 30, 15-20; Пс 1; Лк 9, 22-25
3 П
св. Марин м.; св. Кунигунда ц.
в
Ис 58, 1-9; Пс 50; Мт 9, 14-15
ден на Освобождението - национален празник
4 С
св. Казимир кн.
в
Ис 58, 9-14; Пс 85; Лк 5, 27-32
5 Н
X I. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Адриян м.; св. Теофил еп.
в
“А” Бит 2, 7-9; 3, 1-7; Пс 50; Рим 5, 12-19; Мт 4, 1-11
6 П
св. Николета (Колета) мон.; св. Марциян еп. м.
в
Лев 19, 1-2.11-18; Пс 18; Мт 25, 31-46
7 В
св. Перпетуа и Фелицита м.
в
Ис 55, 10-11; Пс 33; Мт 6, 7-15
8 С
св. Иван Божи мон.; св. Теофилакт еп.
в
Йона 3, 1-10; Пс 50; Лк 11, 29-32
9 Ч
св. Франциска Римска мон.
в
Ест 14, 1.3-5.12-14; Пс 137; Мт 7, 7-12
10 П
св. Макарий еп.
в
Йез 18, 21-28; Пс 129; Мт 5, 20-26
11 С
св. Константин кр. м.; св. Софроний еп.
в
Втор 26, 16-19; Пс 118; Мт 5, 43-48
12 Н
X II. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Алойз Орионе свещ.; св. Симеон иг.; св. Теофан м.;
св. Максимилиян м.
в
“А” Бит 12, 1-4; Пс 32; 2Тим 1, 8-10; Мт 17, 1-9
13 П
св. Патриция м.; св. Родриго свещ. м.; св. Христина м.
в
Дан 9, 4-10; Пс 78; Лк 6, 36-38
14 В
св. Матилда кр.; св. Павлина мон.; св. Лъв еп. м.
в
Ис 1, 10.16-20; Пс 49; Мт 23, 1-12
15 С
св. Луиза Марилак вд. мон.; св. Лукреция д. м.
в
Йер 18, 18-20; Пс 30; Мт 20, 17-28
16 Ч
св. Иларий и Тациян м.
в
Йер 17, 5-10; Пс 1; Лк 16, 19-31
17 П
св. Патрик еп.; св. Иван Саркандер м.
в
Бит 37, 3-4.12-13.17-28; Пс 104; Мт 21, 33-43.45
18 С
св. Кирил Йерусалимски еп. ц. уч.; св. Едуард II. ц. м.
в
Мих 7, 14-15.18-20; Пс 102; Лк 15, 1-3.11-32
19 Н
X III. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
в
“А” Изх 17, 3-7; Пс 94; Рим 5, 1-2.5-8; Ив 4, 5-42
20 П
СВЕТИ ЙОСИФ
св. Параскева м.
б
2Сам 7, 4-5.12-14.16; Пс 88; Рим 4, 13.16-18.22; Мт 1, 16.18-21.24 (Лк 2, 41-51)
София - конкатедрала, Бърдарски Геран: храмов празник
21 В
св. Никола от Флюе отш.; св. Яков изп. м.
в
Дан 3, 25.34-45; Пс 24; Мт 18, 21-35
22 С
св. Василий свещ. м.; св. Лея вд.; св. Октавиян м.
в
Втор 4, 1.5-9; Пс 147; Мт 5, 17-19
23 Ч
св. Турибий еп.; св. Пелагия м.; св. Отон иг.
в
Йер 7, 23-28; Пс 94; Лк 11, 14-23
24 П
св. Катерина Шведска мон.; св. Бертрада (Берта);
бл. Оскар Ромеро еп. м.
в
Ос 14, 2-10; Пс 80; Мк 12, 28-34
25 С
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Освещаване на катедралата в Пловдив
б
Ис 7, 10-14; 8, 10; Пс 39; Евр 10, 4-10; Лк 1, 26-38
26

Н

X IV. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Емануил м.; св. Монтан и Максима м.
в
“А” 1Сам 16, 1.4.6-7.10-13; Пс 22; Еф 5, 8-14; Ив 9, 1-41
27 П
св. Руперт еп.
в
Ис 65, 17-21; Пс 29; Ив 4, 43-54
28 В
св. Иларион иг.
в
Йез 47, 1-9.12; Пс 45; Ив 5, 1-3.5-16
29 С
св. Марко еп.
в
Ис 49, 8-15; Пс 144; Ив 5, 17-30
30 Ч
св. Леонард свещ.; св. Иван Климак иг.
в
Изх 32, 7-14; Пс 105; Ив 5, 31-47
31 П
св. Вениамин дяк. м.; св. Гуидо иг.
в
Прем 2, 1.12-22; Пс 33; Ив 7, 1-2.10.25-30