Text Size

28.02

| Печат |

Вторник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Който се държи o заповедите,
той принася жертва за спасение.
 
Четене из книгата Премъдрост на Исуса,
син Сирахов.            35,1-15
Който пази закона, той умножава приносите; който се държи o заповедите, той принася жертва за спасение. Който въздава благодарност, принася семидал; а който прави милостиня, принася хвалебна жертва. Да благоугодим на Господа, значи да отстъпваме от зло и да го умилостивяваме, значи да се отклоняваме от неправда.
Не се явявай пред лицето на Господа с празни ръце, защото всичко това е по заповед. Приносът на праведния втлъстява олтара, и благоуханието му е пред Всевишния. Жертвата на праведен мъж е благоприятна, и споменът за нея ще бъде незабравен.
С весело око прославяй Господа и не намалявай начатъците на трудовете си. При всеки дар имай весело лице и с радост посвещавай десетината.
Давай на Всевишния според както Той дава, и с весело око - според колкото печелиш от ръката си; защото отплаща, и Той ще ти въздаде седморно.
Не намалявай даровете, защото Той не ще ги приеме. И не се надявай на неправедна жертва: защото Господ е съдия, и у Него няма лицеприятие.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,5-6.7-8.14 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
 
"Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене."
И небесата ще прогласят Неговата правда, защото този съдия е Бог. О
"Слушай, народе мой, Аз ще ти говоря: Израел, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. О
Принеси на Бога хвалебна жертва, и отдай на Всевишния твоите оброци.
Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. О
 
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
O Алилуя.
Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ще получите стократно сега в това време
сред гоненията, и в идния век - живот вечен.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,28-31
В онова време:
Петър почна да говори на Исуса: "Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме."
Исус отговори и рече: "Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието и да не е получил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, и братя, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идния век - живот вечен.
А мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи."
Това е слово Господне.