Text Size

14.02

| Печат |

14 февруари
 
Св.Св. Кирил, монах, и Методий, епископ
 
ПРАЗНИК
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Четене из книга Исаия 52, 7-10
            Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори на Сион: " Бог твой се възцари!"
Ето гласът на твоите стражи : те издигнаха глас, и всички заедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион. Тържествувайте, пейте наедно, развалини йерусалимски, защото Господ утеши народа си, изкупи Йерусалим.
            Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.
            Това е Божие слово.
Отпевен псалом
Разгласяйте по всички племена чудеса на Господа
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо;
Пейте на Господа, благославяйте името му. О
Разгласяйте между народите славата му, по всички племена - чудесата му.
Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест;
Въздайте на Господа слава на името му. О
Кажете на народите: Господ царува! Затова е твърда вселената, няма да се поклати. Той ще съди народите по правда. О
 
Алилуя и стих преди евангелието Мт 28,19а.20
О. Алилуя.
Идете, поучавайте всички народи, казва Господ; аз съм с вас през всички дни до свършека на света.
О. Алилуя.

 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Четене от Светото Евангелие според Марко 16, 15-20
            В онова време:
           Исус се яви на единадесетте и каза им "Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
            И тези личби ще съпровождат онези, които повярват: в мое име ще изгонват бесове, ще говорят нови езици; ще хващат змии, и ако пият нещо смъртоносно, няма да им навреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват."
            След като Господ Исус се разговаря с тях, се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те отидоха и проповядваха навсякъде. И Господ им помагаше и подкрепяше словото им с личби, от каквито то се придружаваше.
            Това е слово Господне.