Text Size

4.02

| Печат |

Събота
 
 
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Бог на мира, който въздигна от мъртвите
великия Пастир на овците, нека ви направи съвършени във всяко добро.
 
Четене от посланието до евреите.13,15—17.20-21
Братя:
Чрез Исуса непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името Му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.
Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговорят, бдят за вашите души, - та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас.
А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овците - нашия Господ Исус Христос, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса: Нему слава вовеки веков. Амин.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми. O
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. O
Ти приготви пред мене трапеза през очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. O
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
O Алилуя.
Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги позна­вам, и те вървят подир Мене. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Бяха като овци, които нямат пастир.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       6,30-34
В онова време:
Събраха се апостолите при Исуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: "Дойдете сами в уединено място и си починете малко". Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.
И отидоха с кораб в уединено място насаме. Народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.
Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги поучава много.
Това е слово Господне.