Text Size

ЯНУАРИ

| Печат |

1 п

ДЕВА МАРИЯ БОГОРОДИЦА

НОВА ГОДИНА

Числ 6,22-27; Пс 66; Гал 4,4-7; Лк 2,16-21

Бургас: храмов празник; световен ден на мира и справедливостта

б
2 в

св. Василий Велики и Григорий Назиански еп. ц. уч.

1Ив 2,22-28; Пс 97; Ив 1,19-28

б
3 с

Пресвето Име Исусово; св. Геновева д.; св. Даниел м.

1 Ив 2,29 - 3,6; Пс 97; Ив 1,29-34

б
4 ч

св. Елисавета Сетон вд.; св. Дафроза м.

1Ив 3,7-10; Пс 97; Ив 1,35-42

б
5 п

св. Амелия д. м.; св. Емилияна д.

1Иа З. 11-21; Пс 99; Ив 1.43-51

б
6 с

БОГОЯВЛЕНИЕ

Ис 60,1-6; Пс 71; Еф 3,2-3.5-6; Мт 2,1-12

б
7 н

КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

св. Раймунд от Пеняфорт; св. Луциян м.; св. Виргиния д.

"В" Ис 55,1-11; Ис 2; 1Ив 5,1-9; Мк 1,7-11

б
8 п

св. Северин иг.; св. Теофил м.; св. Лавренти Юстинияни еп.

1Сам 1.1-8; Пс 115; Мк 1,14-20

1. седмица през годината

з
9 в

св. Адриян от Кентърбъри иг.

1Сам 1,9-20; 1Сам 2; Мк 1,21-28

з
10 с

св. Григорий от Ниса еп.; св. Агатон п.

1Сам 3,1-10.19-20; Пс 39; Мк 1,29-39

з
11 ч

св. Теодосий иг.; св. Хигин п.

1Сам4,1-11; Пс43; Мк 1,40-45

з
12 п

св. Татяна м.

1Сам 8,4-7.10-22; Пс88; Мк2,1-12

з
13 с

св. Иларий с Поатие еп. ц. уч.; св. Вероника д.

1Сам 9,1-4.10.17-19; 10,1; Пс 20; Мк2,13-17

з
14 н

II. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Феликс от Нола изп. м.; св. Нина

"В" 1Сам 3,3-10.19; Пс39; 1Кор 6,13-15.17-20; Ив 1,35-42

з
15 п

св. Павел Тивейски отш.; св. Арнолд Янсен осн.

1Сам 15.16-23; Пс49; Мк 2,18-22

з
16 в

св. Марцел I. п.

1Сам 16.1-13; Пс 88; Мк 2.23-28

з
17 с

Антони Велики иг.; св. Неоснадя д.

1Сам 17,32-33.37.40-51; Пс 143: Мк 3.1-6

б
18 ч

Св. Маргарита Унгарска пр. мон.; св. Приска м.

1Сам 18,6-9; 19,1-7; Пс 55. Мк 3,7-12

з
19 п

св. Марио м.; св. Макарий иг.

1Сам 24,3-21; Пс 56, Мк 3.13-19

з
20 с

св. Фабиян п. м.; св. Себастиян м.; св. Евтимий иг.

2Сам 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Пс 79; Мк 3.20-21

з
21 н

III. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Агнеса д. м.

„В" Йона 3,1-5.10; Пс 24; 1Кор 7,29-31; Мк 1,14-20

з
22 п

св. Винкенти дяк. м.; св. Анастасий м.

2Сам 5.1-7.10; Пс 88; Мк 3,22-30

з
23 в

св. Емеренцияна д. м.

2Сам 6,12-15.17-19; Пс 23; Мк 3,31-35

з
24 с

св. Франциск от Сал еп. ц. уч.; св. Вера д.; св. Ксения д.

2Сам 7,4-17; Пс 88; Мк 4,1-20

б
25 ч

ОБРЪЩАНЕ НА СВЕТИ ПАВЕЛ АПОСТОЛ;

св. Анания

Деян 22,3-16 (Деян 9,1-22); Пс 116; Мк 16,15-18

б
26 п

св. Тимотей и Тит еп.

2Тим 1,1-8 (Тит 1,1-5); Пс 96; Лк 10,1-9

б
27 с

св. Анджела Меричи д. осн.

2Сам 12.1-7.10-17; Пс 50; Мк4,35-41

з
28 н

IV. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Тома Аквински свещ. ц. уч.

„В“ Втор 18,15-20; Пс 94; 1Кор 7,32-36; Мк 1,21-28

з
29 п

св. Валерий еп.; св. Сабрина д.; св. Константин еп. м.

2Сам 15,13-14.30; 16,5-13; Пс 9; Мк 5,1-20

з
30 в

Св. Мартина м.; св.Петър I. ц.

2Сам 18,9-10.24-25.30 ; Пс 85; Мк 5,21-43

з
31 с

св. Иван Боско свещ.; св. Кир и Иван м.

2Сам 24,2.9-17;Пс 31; Мк 6,1-6

б