Text Size

15.1

| Печат |

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Послушанието е по-добро от жертва.
Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар.
 
Четене из първата книга на Самуил.        15,16-23
В онези дни:
Самуил каза на Саул: "Почакай, ще ти обадя, какво ми каза Господ нощес". И Саул му рече: "Казвай". И Самуил каза: "Не беше ли ти малък в своите очи, когато стана глава на Израилевите колена, и Господ те помаза за цар над Израил? И Господ те изпрати на път и ре­че: "Иди и предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш. Защо тогава ти не послуша гласа Господен, а се хвърли по плячка и направи зло пред очите на Господа?"
Саул отговори на Самуил: "Аз послушах гласа Господен и отидох в пътя, където ме прати Господ и доведох амаликския цар Агага, а амаликци изтребих; а от плячката, овци и волове, народът взе най-доброто от заклетото, за да принесе жертва на Господа, твоя Бог, в Галгал."
Самуил отговори: "Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни на Господа, колкото и послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва, и покорството - по-добро от овнешка тлъстина; защото непокорството е също такъв грях, какъвто е магьо­сничеството, и упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, то и Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
 
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. O
"Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми." O
Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че аз съм, какъвто си ти: ще те изоблича, и ще представя пред очите ти твоите грехове. Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. O
 
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
O. Алилуя.
Божието слово е живо и действено, и различава помисли и намерения сърдечни.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Младоженецът е с тях.
 
Четене от Светото Евангелие според Марко.      2,18-22
В онова време:
Учениците Иванови и фарисейските постеха. Дохождат и Му каз­ват: "Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?"
Исус им рече: "Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.
Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да налива в нови мехове.
Това е слово Господне.