Text Size

8.01

| Печат |

Година II
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Съперницата й много огорчаваше Анна,
задето Господ бе заключил утробата й.
 
Начало на първата книга на Самуил.       I Цар 1,1-8
Имаше един човек от Раматаим - Цофим, от Ефремовата планина, името му беше Елкана, син на Иерохама, син на Илия, син на Тоху, син Цуфов - ефратец. Той имаше две жени: едната се казваше Анна, а другата Фенена. Фенена имаше деца, Анна пък нямаше деца.
И в определени дни този човек отиваше в града си да се поклони и принася жертва на Господа Саваот в Силом; там бяха Илий и двамата му синове Офни и Финеес, свещеници на Господа.
В деня, когато Елкан принасяше жертва, даваше части на жена си Фенена и на всичките си синове и дъщери; на Анна пък даваше особена част, понеже обичаше Анна, макар че Господ бе заключил утробата й. Съперницата й я много огорчаваше, та я караше да роптае, задето Господ бе заключил утробата й.
Тъй биваше всяка година, когато тя отиваше в дома Господен; онази я огорчаваше, а тази плачеше и не ядеше. И рече й Елкана, мъж й: "Анно, защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сърцето ти? Не струвам ли аз за тебе повече от десет сина?"
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-13.14 и 17.18-19 (О: 17а)
На Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва, или: Алилуя.
 
Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене?
Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова. O
Моите оброци ще дам на Господа пред целия негов народ.
На Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. O
Моите оброци ще дам на Господа през целия негов народ,
в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! O
 
АЛИЛУЯ       Мр 1-15
O Алилуя.
Наближи царството Божие, казва Господ, покайте се и вярвайте в Евангелието.
O Алилуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Покайте се и вярвайте в Евангелието.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       1,14-20
След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: "Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието."
А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци." И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.
И като отмина малко, Той видя Якова Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.