Text Size

| Печат |

Понеделник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Веднъж принесе Себе си в жертва,
за да отнеме греха, втори път
ще се яви на ония, които Го очакват.
Четене от посланието до евреите.             9,15.24-28
Братя, Христос е ходатай на нов завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е самообраз на истинското, но и в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът вляза в светилището всяка година с чужда кръв, инак, Той трябваше много пъти да пострада от създание мира; а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.
И както на човеците е отредено да умират един път, а след това - съд: тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4.5-6 (O: 1а)
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост и верността към Израилевия дом. O
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. O
Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски;
при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господен. O
 
АЛИЛУЯ       II Тим 1,10в
O Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и изва­ди наяве живот чрез благовестието. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дошъл е краят на Сатаната.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,22-30
В онова време:
Дошлите от Йерусалим книжници казваха, "че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз".
И като ги повика, говореше им с притчи: "Как може сатана да изгонва сатаната?" Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя; и ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.
Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Понеже говореха: "В Него има нечист дух."
Това е слово Господне.