Text Size

Кръщение Господне C

| Печат |

Неделя припадаща след 6 януари
Кръщение господне
 
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Четене из книгата на пророк Исаия.         40,1-5,9-11
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 103

 

ВТОРО ЧЕТИВО
ТиТ 2,11-14; 3 4-7
 
АЛИЛУЯ       Срв Мр 9. 6
O Алилуя. Небесата се отвориха и гласът Господен загърмя: "Това е моят възлюбен Син: Него слушайте." O Аллилуя
ЕВАНГЕЛИЕ

 

Година С
След като Исус се кръсти и се молеше,
отвори се небето.
Четене от светото Евангелие според Лука.          3, 15-16.21-22
В онова време:
Когато народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Иван, дали не е той Христос, Иван на всички отговори и рече: "Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата; Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън."
А когато се кръсти целият народ, и когато Исус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето; и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: "Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!"
Това е слово Господне.