Text Size

9.01.

| Печат |

9 януари или сряда след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   4, 11-18
Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.
Че ние пребъдваме в него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.
Който изповядва, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог, и той - в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него.
Любовта у нас се за туй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка; който се бои, не е съвършен в любовта.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 71, 2.10-11.12-13 ( О: срв 11)
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син - твоята правда,
за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O
Царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат,
царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат.
Ще му се поклонят всички царе, ще му служат всички народи. O
Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник.
Ще бъде милосърден към бедния, и сиромаха, и ще спаси душите на бедните. O
АЛИЛУЯ       Срв 1 Тим 3, 16
O Алилуя. Слава на Тебе, Христе, проповядван на езичници; слава на Тебе, Христе, приет с вяра в света. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Видяха го да ходи по морето.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6, 45-52
След като се наситиха пет хиляди мъже, Исус веднага накара учениците Си да влязат в кораба и да минат пред Него насреща към Витсаида, докле Той разпусне народа. И като се отдели от тях, отиде на планината, за да се помоли.
Привечер корабът беше сред морето, а Той самичък на сушата. И ги видя да се измъчват при плаването, понеже има беше противен вятърът; а около четвърта стража през нощта приближи се до тях, като ходеше по морето и искаше да ги отмине.
Като го видяха да ходи по морето, те помислиха, че това е привидение, и извикаха; защото всички го видяха и се смутиха. Той веднага заговори с тях и им рече: "Дерзайте! Аз съм, не бойте се!" И влезе при тях в кораба, и вятърът утихна.
И те извънредно се слисаха в себе си; защото не бяха се вразумили от чудото с хлябовете, понеже сърцето им се беше вкаменило.
Това е слово Господне.