Text Size

ЯНУАРИ

| Печат |

1 Н
X ДЕВА МАРИЯ БОГОРОДИЦА
НОВА ГОДИНА
б
Числ 6, 22-27; Пс 66; Гал 4, 4-7; Лк 2, 16-21
Бургас: храмов празник; световен ден на мира и справедливостта
2 П
св. Василий Велики и Григорий Назиански еп. ц. уч.
б
1Ив 2, 22-28; Пс 97; Ив 1, 19-28
3 В
Пресвето Име Исусово; св. Геновева д.; св. Даниел м.
б
1Ив 2, 29 - 3, 6; Пс 97; Ив 1, 29-34
4 С
св. Елисавета Сетон вд.; св. Дафроза м.
б
1Ив 3, 7-10; Пс 97; Ив 1, 35-42
5 Ч
св. Амелия д. м.; св. Емилияна д.
б
1Ив 3, 11-21; Пс 99; Ив 1, 43-51
6 П
X БОГОЯВЛЕНИЕ
б
Ис 60, 1-6; Пс 71; Еф 3, 2-3.5-6; Мт 2, 1-12
7 С
св. Раймунд от Пеняфорт; св. Луциян м.; св. Виргиния д.
б
1Ив 3, 22 - 4, 6; Пс 2; Мт 4, 12-17.23-25
8 Н
X КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
св. Северин иг.; св. Теофил м.; св. Лавренти Юстинияни еп.
б
“А” Ис 42, 1-4.6-7; Пс 28; Деян 10, 34-38; Мт 3, 13-17
9 П
св. Адриян от Кентърбъри иг.
з
Евр 1, 1-6; Пс 96; Мк 1, 14-20
I. седмица през годината
10 В
св. Григорий от Ниса еп.; св. Агатон п.
з
Евр 2, 5-12; Пс 8; Мк 1, 21-28
11 С
св. Теодосий иг.; св. Хигин п.
з
Евр 2, 14-18; Пс 104; Мк 1, 29-39
12 Ч
св. Татяна м.
з
Евр 3, 7-14; Пс 94; Мк 1, 40-45
13 П
св. Иларий от Поатие еп. ц. уч.; св. Вероника д.
з
Евр 4, 1-5.11; Пс 77; Мк 2, 1-12
14 С
св. Феликс от Нола изп. м.; св. Нина
з
Евр 4, 12-16; Пс 18; Мк 2, 13-17
15 Н
X II. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Павел Тивейски отш.; св. Арнолд Янсен осн.
з
“А” Ис 49, 5-6; Пс 39; 1Кор 1, 1-3; Ив 1, 29-34
16 П
св. Марцел I. п.
з
Евр 5, 1-10; Пс 109; Мк 2, 18-22
17 В
св. Антоний иг.; св. Неоснадя д.
б
Евр 6, 10-20; Пс 110; Мк 2, 23-28
18 С
св. Маргарита Унгарска пр. мон.; св. Приска м.
з
Евр 7, 1-3.15-17; Пс 109; Мк 3, 1-6
19 Ч
св. Марио м.; св. Макарий иг.
з
Евр 7, 25 - 8, 6; Пс 39; Мк 3, 7-12
20 П
св. Фабиян п. м.; св. Себастиян м.; св. Евтимий иг.
з
Евр 8, 6-13; Пс 84; Мк 3, 13-19
21 С
св. Агнеса д. м.
ч
Евр 9, 2-3.11-14; Пс 46; Мк 3, 20-21
22 Н
X III. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Винкенти дяк. м.; св. Анастасий м.
з
“А” Ис 8, 23 - 9, 2; Пс 26; 1Кор 1, 10-13.17; Мт 4, 12-23
23 П
св. Емеренцияна д. м.
з
Евр 9, 15.24-28; Пс 97; Мк 3, 22-30
24 В
св. Франциск от Сал еп. ц. уч.; св. Вера д.; св. Ксения д.
б
Евр 10, 1-10; Пс 39; Мк 3, 31-35
25 С
ОБРЪЩАНЕ НА СВЕТИ ПАВЕЛ АПОСТОЛ
св. Анания
б
Деян 22, 3-16 (Деян 9, 1-22); Пс 116; Мк 16, 15-18
26 Ч
св. Тимотей и Тит еп.
б
2Тим 1, 1-8 (Тит 1, 1-5); Пс 95; Лк 10, 1-9
27 П
св. Анджела Меричи д. осн.
з
Евр 10, 32-39; Пс 36; Мк 4, 26-34
28 С
св. Тома Аквински свещ. ц. уч.
б
Евр 11, 1-2.8-19; Лк 1; Мк 4, 35-41
29 Н
X IV. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Валерий еп.; св. Сабрина д.; св. Константин еп. м.
з
“А” Соф 2, 3; 3, 12-13; Пс 145; 1Кор 1, 26-31; Мт 5, 1-12
30 П
св. Мартина м.; св. Петър I. ц.
з
Евр 11, 32-40; Пс 30; Мк 5, 1-20
31 В
св. Иван Боско свещ.; св. Кир и Иван м.
б
Евр 12, 1-4; Пс 21; Мк 5, 21-43