Text Size

30.12

| Печат |

30 декември
 
Шести ден в осмината на Рождество Христово
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.
 
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  2, 12-17
Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото Име. Пиша вам, бащи, защото познахте Оня, който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца. Писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.
Не обичайте света, нито което е в света; ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко, що е в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 7-8а.8в-9.10 (О: 11 а)
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
 
Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест, въздайте на Господа слава на името Му. O
Носете дарове и идете в неговите двори, Поклонете се на Господа със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земйо! O
Кажете на народите: "Господ царува!" Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Свет ден блесна за нас: дойдете, народи, и поклонете се на Господа: защото днес слезе велика светлина върху земята.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Тя говореше за Него на всички,
които очакваха избавление в Йерусалим.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          2, 36-40
Тук беше и Анна, пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си. Тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим.
И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.
А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост: и благодат Божия беше върху Него.
Това е слово Господне.