Text Size

29.12

| Печат |

29 декември
 
Пети ден в осмината на Рождество Христово.
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
 
Който обича брата си, той пребъдва в светлината.
 
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  2, 3-11
Възлюбени:
По това узнахме, че сме познали Исуса, ако пазим Неговите заповеди. Който казва: "Познах Го", а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това познаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.
Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало. Но все пак нова заповед ви пиша - онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.
Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.5в-6 (О: Па)
Да се веселят небесата и да тържествува земята.
 
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо.
Пейте на Господа, благославяйте името му. O
Благовестете от ден на ден неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата му, по всички племена - чудесата му. O
Господ сътвори небесата. Слава и величие са пред лицето му,
сила и великолепие - в светилището му. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 2,32
O Аллилуя. Светлина за просвещение на езичниците, и слава на твоя народ Израил. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Светлина за просвещение на езичниците.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          2, 22-35
Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев, донесоха Исуса родителите Му в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, "че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа"; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, "две гургулици, или две гълъбчета."
Тогава имаше в Йерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева: и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.
И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Исуса, за да извършат от Него обичая по Закона, той го прегърна, благослови Бога и рече:
"Сега отпускаш Твоя раб, Господи, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи - светлина за просвета на езичниците, и слава на твоя народ Израиля."
А Йосиф и майка Му се чудеха на казаното от Него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: "Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия - и на сама тебе меч ще прониже душата - за да се открият мислите на много сърца."
Това е слово Господне.