Text Size

28.12

| Печат |

28 декември
 
СВ. НЕВИННИ ДЕЦА, МЪЧЕНИЦИ
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Кръвта на Исуса Христа
ни очиства от всяко петно.
 
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол   1, 5-2,2
 
Възлюбени:
Това е благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме: Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме според истината; ако обаче ходим в светлината, както и Той Сам е в светлината, имаме общение помежду си, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всякакъв грях.
Ако кажем, че нямаме грях, ние мамим себе си, истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.
Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате, но ако някой съгреши, то имаме пред Отца Ходатай, праведника Исуса Христа, и той е умилостивителна жертва за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123, 2-3.4-5.7в-8 (О: 7а)
Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.
 
Ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас. O
Води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, бурни води биха преминали над нашата душа. O
Примката се скъса и ние се избавихме. O
Нашата помощ е в името на Господа, който сътвори небето и земята. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе слави светлото войнство на Мъчениците, Господи.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ирод изби всички деца във Витлеем.
 
Четене от светото Евангелие според Матей        2, 13-18
 
Като си отидоха мъдреците, ето, Ангел Господен се явява насъне на Йосиф и казва: "Стани, вземи детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби."
Той стана, взе детето и майка му и през нощта замина за Египет. И стоя там до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез Пророка: "От Египет повиках Сина Си."
Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да избият всички деца във Витлеем и във всичките му предели, от две години надолу, според времето, което бе точно узнал от Мъдреците.
Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: "Глас се чу в Рама, плач и ридание и писък голям; Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече."
Това е слово Господне.