Text Size

27.12

| Печат |

27 декември
 
СВ. ИВАН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Което видяхме и чухме,
ви известяваме.
 
Начало на първото послание на Свети Иван Апостол  1, 1-4
Възлюбени:
Това, което беше в начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни докоснаха, известяваме за словото на живота. И животът се яви, ние видяхме, свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше при Отца и ни се яви. Което видяхме и чухме, ви възвестяваме, за да имате общение с нас, нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.
Ние ви пишем това, за да бъде вашата радост съвършена.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1-2.5-6.11-12 (О: 12а)
Радвайте се, праведни, в Господа.
 
Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. O
Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. O Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа на цяла земя. O
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. O
Светлина свети над праведника, и на правите по сърце - веселие. O Радвайте се, праведни, в Господа, и славете паметта на светинята Му. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите, Господи.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Другият ученик се затече по- бързо от Петър,
и пръв дойде на гроба.
 
Четене от светото Евангелие според Иван          20, 2-8
 
В първия ден на седмицата Мария Магдалина изтича и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им казва: "Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са го положили."
Тогава излезе Петър и другият ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като се наведе, видя, че покривките са там, но той не влезе вътре. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че повивките са там; а кърпата, която беше на главата Му, не беше при повивките, а сгъната на отделно място.
Тогава влезе и другият ученик, който пръв бе дошъл на гроба, и видя и повярва.
Това е слово Господне.