Text Size

25.12

| Печат |

Утринна литургия
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ето твоят Спасител иде.
Четене из книгата на пророк Исаия.         62, 11-12
 
Ето, Господ обявява до край земя:
"Кажете на дъщерята Сионова: твоят Спасител иде, наградата му е с него и отплатата му - пред Него. И ще ги нарекат: "Свет народ", "Изкупени от Господа"; а тебе ще нарекат: "Търсен град, неизоставен".
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 98,1 и 6.11-12
Светлина ще блесне днес над нас, защото ще се роди Господ.
 
Господ царува: да се радва земята, да се веселят многобройните острови. Небесата разгласят неговата правда, и всички народи виждат неговата слава. O
Светлина свети над праведника, и на правите по сърце - веселие. Радвайте се, праведни, в Господа, и славете паметта на светинята му. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Той ни спаси по своето милосърдие.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол от Тит.            3, 4-7
Когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Дух Свети, когото изобилно изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Лк 2, 14
O Алилуя. Слава във висините Богу и мир на човеците по благоволение. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Пастирите намериха Мария и Йосиф и детенцето.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          2, 15-20
 
Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: "Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за кое ни възвести Господ." И дойдоха бързешком, и намериха Мария и Йосифа и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец.
И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.
И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.
Това е слово Господне.
 
Литургия през деня
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         52, 7-10
 
Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори на Сион: "Бог твой се възцари!" Ето гласът на твоите стражи: те издигаха глас, и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион.
Тържествувайте, пейте наедно, развалини иерусалимски, защото Господ утеши народа си - изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи, и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-2ав.Зсд-4,5-6 (О: Зс)
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
 
Възпейте на Господа песен нова, защото той извърши чудеса.
Неговата десница и неговата света мишца му доставиха победа. O
Господ яви своето спасение,пред очите на народите откри своята правда.
Спомни си той своята милости верността си към Израилевия дом. O
Всички краища земни видяхаспасените от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. O
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски; при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господа. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог ни говори чрез своя Син.
 
Четене от посланието до евреите. 1, 1-6
 
Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете: и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с, мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините: и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно име е наследил.
Защото кому от Ангелите някога бе казал: "Син мой си Ти, Аз днес Те родих." И пак: "Аз ще му бъда Отец, а Той ще ми бъде Син?" Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: "Да Му се поклонят всички Ангели Божии."
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя. Свет ден блесна за нас: дойдете, народи, и поклонете се на Господа: Защото днес слезе велика светлина върху земята. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Словото стана плът и живя между нас.
 
Начало на светото Евангелие според Иван.       1, 1-18
 
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога. Всичко чрез него стана и без него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците, и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Със света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна; дойде у своите си, и своите Го не приеха.
А на всички ония, които го приеха - на вярващите в Неговото име - даде възможност да станат Божии чеда; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за когото казах: "Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мен."
И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа.
Бога никой никога не е видял: Еднородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни.
Това е слово Господне.
 
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Иван.         1, 1-5.9-14
 
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна, при Своите дойде, и Своите Го не приеха.
А на всички ония, които го приеха - на вярващите в Неговото име - даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Това е слово Господне.